In memoriam Kovács Piroska

Kovács Piroska tanárnő (Fotó: erdely.ma)

Az idős korában, de mégis tragikusnak mondható hirtelenséggel elhunyt Kovács Piroska tanárnőre életútjának rövid felidézésével emlékezünk. Bízunk benne, hogy az általa kezdeményezett – a község határát jóval túllépő – programjainak lesz folytatása, s reméljük azt is, hogy az általa Máréfalván megőrzött és létrehozott értékeknek gazdája, az általa gyújtott szikrának továbbvivője lesz a Kőlik alatti faluban.

Kovács Piroska tanár, népművelő, néprajzi és helyismereti gyűjtő 1932. június 28-án született Máréfalván. Tanítóképzőt végzett Székelyudvarhelyen, majd a marosvásárhelyi főiskolán magyar–román szakos tanári képesítést szerzett.

1951–60 között Szentegyházán és Fenyéden tanított. 1966-ban fejezte be főiskolai tanulmányait, ettől kezdve szülőfaluja magyar irodalom szakos tanáraként dolgozott 1987-ig, akkor, harminchat évnyi pedagógiai tevékenység után vonult nyugdíjba.

Hosszabb időn keresztül ő volt a máréfalvi általános iskola igazgatója. Több olyan kezdeményezés fűződik nevéhez, amely túlnőtt Máréfalván: kapukataszter készítése Udvarhelyszéken 1999-től, néprajzi gyűjtemény létrehozása, a Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület megalakítása, a Székelykapuk Napja megszervezése, tájház létesítése, Máréfalva művelődési házának átépítése, Balázs Imre Képzőművészeti Galéria létrehozása, kapufaragó tábor szervezése gyerekeknek a kétezres évek elejétől, több máréfalvi kapu védetté nyilvánítása stb.

Máréfalván ünnepelték Kovács Piroska tanárnő sikereit

Önálló munkái: A máréfalvi iskola 210 éve 1786–1996 (Székelyudvarhely, 1996), Székelykapuk Máréfalván (Marosvásárhely, 2000 – A könyv a máréfalvi kapuk leltára, összesen kb. 200-ra tehető a székely kapuk száma, a legöregebb 1858-ból való és huszonhárom olyan kapu van, amely az 1800-as évektől 1914-ig terjedő időben épült), Fába rótt oklevél (Csíkszereda, 2001 – a Máréfalván található 11 műemlék-kaput mutatja be a kiadvány), Örökségünk, a székelykapu. Útravaló kapunézéshez (Székelyudvarhely, 2003, Székely Útkereső kiadványok), Orbán Balázs kapui (Székelyudvarhely–Máréfalva, 2003 – a szejkefürdői kapusort ismerteti), Őseink hagyatéka – udvarhelyszéki öreg székelykapuk katasztere 2001–2006 (CD, Csíkszereda, 2006), „Orczád verítékével…” Máréfalva a történelem sodrában (Székelyudvarhely, 2008).

Elismerések: a Kriza János Néprajzi Társaság első díjjal jutalmazta és kiadásra javasolta egy tanulmányát, Máréfalváért-díjjal lepte meg a Kőlik Egyesület, amelynek alapító tagja (2001), Udvarhelyszék kultúrájáért díjat ítélt meg számára az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület (2003), az Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet pedig Vámszer Géza-emlékdíjat adományozott neki, „Ezeréves a magyar iskola” díszoklevelet kapott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségétől és Hargita Megye Tanácsának Életmű-díját vehette át (2011). 2012 júniusában az UNESCO Europa Nostra-díját Lisszabonban vette át a székely kapukkal kapcsolatos munkájáért.

Borboly Csabával, Hargita megye tanácsának elnökével Lisszabonban - 2012. június 2. (A fotó Borboly Csaba egyéni honlapjáról való)

2016. október 13-án hunyt el. Önzetlenül szolgálta közösségét és népét. Néprajzi, helyismereti gyűjtéseiben a kitartás, pontosság és az erős elkötelezettség jellemezte.

P. Buzogány Árpád