Tájak és házak

A felsősófalvi tájház (Fotó: Simó Márton)

Valami különleges izgalom száll meg, amikor tájházat látogatok. Mintha időutazást tennék egy olyan korba, amikor ugyan nem éltem még, de a hátrahagyott házak, gazdasági épületek és tárgyak révén belelátok az ezelőtti időbe. Elképzelem a férfi-elődöket, akik mindenféle szúró- és vágó-készséggel felszerelkezve alakították ki azokat az eszközöket, amelyekkel nap mint nap dolgozniuk és élniük kellett. “Tájak és házak” bővebben

Ha nem pap, akkor író!

A háromszáz oldalt is meghaladó antológia egy reprezentatív válogatás a Sóvidéken született, illetve az ide kötődő szerzők műveiből. A borító Páll Lajos és Józsa Judit munkáinak felhasználásával készült

A közelmúltban tartották Korondon az A föld szerelme című novella- és elbeszélésgyűjtemény bemutatóját, amely a Firtos Közművelődési Egylet 25. saját kiadású  kötete. Ilyenkor ünnepelni illik, visszanézni az eltelt majd’ negyedszázadra, hiszen ez hosszú idő. Ambrus Lajos és az általa verbuvált szerkesztőbizottság nagy munkát végzett. Látszólag nincsen még egy olyan község a Székelyföldön, mint Korond, ahol annyira erős lenne a kulturális élet, mint ebben a nagyközségben, amely a Sóvidék szellemi központjaként igyekszik viselkedni. “Ha nem pap, akkor író!” bővebben

A “világ korondi festője” és költője

Akár Krisztus is lehetne a kommunizmus keresztfájára feszített művész

A közelmúltban volt egy éve annak – 2012. november 9-én –, hogy elhunyt Páll Lajos. Életpályája bizonyság arra, hogy egyáltalán nem kötelező a művésznek az ismert kulturális központokban élnie, ahol a közelben vannak a megnyilvánulási fórumok, a pénzforrások és azok a konjunktúrák, amelyeken lovagolni szokás. “A “világ korondi festője” és költője” bővebben

Búcsú Páll Lajostól

Oly korban élt, amikor
„ Fegyveres őr parancsolt a merev ártatlannak,
Tán az Úr elaludt, elköltözött, vagy meghalt.”

“Búcsú Páll Lajostól” bővebben

Üzenet, másképp – CD sóvidéki költők műveiből

A CD borítója
A Hazanéző című folyóirat, a korondi Firtos Művelődési Egylet szellemi köréhez tartozó költők műveit Németh Viktor zenésítette meg és adja elő. A lemezen tizenhét eredeti, akusztikusan élő dal található tizenkét sóvidéki költőtől: Ambrus Lajos, Áprily Lajos, Deák-Sárosi László, Király Farkas, Király László, Korondi Kovács András, Láng Eszter, Majla Sándor, Molnos Ferenc, Molnos Lajos, Páll Lajos, Ráduly János. “Üzenet, másképp – CD sóvidéki költők műveiből” bővebben