Porumbacu-versek Ráduly János fordításában

Ráduly János 2016. szeptemberében (P. Buzogány Árpád felvétele)

Veronica Porumbacu, a múlt századi román költészet ismert szerzőjének verseiből válogatta Ráduly János azt a kis kötetre valót, melyet magyarra fordított. Másféle játék címen a marosvásárhelyi Garabontzia Kiadó jelentette meg. Ezzel Ráduly János román fordításköteteinek száma négyre gyarapodott. “Porumbacu-versek Ráduly János fordításában” bővebben

Ana Blandiana zöld levélpapírjáról


A költőnő, akit a idestova negyven éve nemzetközi szinten is számon tartanak

Az idén hetvenedik évét töltött Ana Blandiana, nemzetközi szinten is jól ismert román költő előtti szép tisztelgés az a fordításkötet, ami Ráduly Jánosnak köszönhető. A kerek évforduló előtt megjelent könyvecskét kézhez vétele után Blandiana meleg sorokkal köszönte meg a Kibéden élő néprajzkutató-fordítónak.  “Ana Blandiana zöld levélpapírjáról” bővebben

Sóvidéki versajándék

Páll Lajos saját versét mondja

Korondon versműsorral és megzenésített versek előadásával ünnepelték a Magyar Költészet Napját pénteken, április 13-án. A rendezvény rácáfolt arra, hogy péntek 13-a balszerencsés nap lenne… Sóvidéki költők együtt mutatkoztak be a művelődési házban, illetve szintén sóvidéki költők verseiből válogatták azokat az írásokat is, amelyeket Németh Viktor zenésített meg és adott elő ez alkalomból. “Sóvidéki versajándék” bővebben

Üzenet, másképp – CD sóvidéki költők műveiből

A CD borítója
A Hazanéző című folyóirat, a korondi Firtos Művelődési Egylet szellemi köréhez tartozó költők műveit Németh Viktor zenésítette meg és adja elő. A lemezen tizenhét eredeti, akusztikusan élő dal található tizenkét sóvidéki költőtől: Ambrus Lajos, Áprily Lajos, Deák-Sárosi László, Király Farkas, Király László, Korondi Kovács András, Láng Eszter, Majla Sándor, Molnos Ferenc, Molnos Lajos, Páll Lajos, Ráduly János. “Üzenet, másképp – CD sóvidéki költők műveiből” bővebben

Újabb Stănescu-fordítások Ráduly János tollából

A könyv borítója

Frissen kiadott kötetében hatvan Stănescu-fordítást* közöl a kibédi Ráduly János, akit elsősorban folkloristaként, illetve költőként, nem mellékesen pedig rovásírásos emlékeink kutatójaként és felfedezőjeként ismerünk. Mindezt megtoldotta még két saját verssel, melyek mindegyike a nagy román költőhöz kötődik, egyik a szülővárosában látogatható emlékmúzeummal, másik – és nyilván ez is ennyire személyes – Stănescu ránk maradt írógépével kapcsolatos. “Újabb Stănescu-fordítások Ráduly János tollából” bővebben

Ráduly János a könyvek üzenethordozó szerepéről

Összes megjelentetett munkáit elolvasni nem kis feladat

Mint ahogyan a megszülető gyereknek is gondosan megválasztják a nevet szülei, hasonló helyzetben képzelem el Ráduly Jánost, amikor címet ad, választ következő könyvének. Ezt tette ezúttal is, hiszen a könyvnek köze van az élethez, az életben helye van a könyvnek, illetve könyveknek. A közel 180 oldalas kiadvány egy gazdag életpálya egyetlen műfajt előnyben részesítő összegzése.

“Ráduly János a könyvek üzenethordozó szerepéről” bővebben