Filmajánló: Két lábbal a talajon

A Fehér tenyér az m1 műsorán szombaton (január 28.) látható 23 órától.

A Fehér tenyér egy testvérpár múltjáról és jelenéről mesél, annak ellenére, hogy a képsorok látszólag csak egyik szereplő életútját követik nyomon. Dongó Miklós kitalált figura ugyanis, megformálásához több ember és sok év tapasztalata kellett. Egy tornász gyerekkorát láthatjuk, amit jórészt a testi fenyítést hangsúlyosan alkalmazó edző határoz meg. “Filmajánló: Két lábbal a talajon” bővebben

Egy konzervatív író-politikus esete a szülőfölddel, hazával és hazaszeretettel

A kötet borítója

L. Simon László (1972, Székesfehérvár) új kötete a Személyes történelem (Ráció Kiadó, Budapest, 2011) olvasmányként igazi csemege, s nemcsak az esszé műfaját kedvelő olvasó szá­mára. Sokunkat számos aktuálisan vagy látensen foglalkoztató izgalmas kérdést vet föl a kultúra, a történelem, a politika, a kultúrpolitika, a hétköznapi élet tárgykö­réből, anélkül hogy egy pillanatra is kizökkenne az esszét mindig is jellemző sze­mélyes hangnemből, és anélkül, hogy hagyná, hogy a súlyos léptű és nagy léptékű törté­nelem háttérbe szorítsa vagy homályba borítsa mindazt, amiből ő maga is áll: az egyes ember sorsát, az egyes családok saját, személyes kis történeteit, „életszilánkjait”. “Egy konzervatív író-politikus esete a szülőfölddel, hazával és hazaszeretettel” bővebben

„A szívemben csak jégcsapok, talán ma meghalok”

"Hol sírjaik domborulnak..."

Hatvankilenc évvel ezelőtt, 1943. január 12-én indította a szovjet hadsereg azt az offenzívát, amely pár nap alatt teljesen szétzilálta és felmorzsolta a német, olasz és román csapatokkal szövetségesként harcoló 2. magyar hadsereget. A Don-kanyarba az akkori magyar állam – mintegy 17 ezer fegyvertelen munkaszolgálatossal együtt – összesen 207 ezer katonát vezényelt. Az 1942 nyarán és őszén lezajlott hadműveletekben már 33763 fő volt az emberveszteség. “„A szívemben csak jégcsapok, talán ma meghalok”” bővebben

Hangváltók (2.)

Bálint Tamás (ifj. Farkas Antal felvétele)

Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerzett diplomát közgazdaságtanból (2007). 2003 óta publikál az erdélyi és a magyarországi irodalmi sajtóban. Többek között Méhes György-debütdíjban (2007) és Látó nívódíjban (2008) részesült. Második kötete megjelenése idején közölte a kolozsvári Bretter György irodalmi kör szűkebb tagságával és a jelenlevő irodalombarátokkal, hogy jelenleg egy verses regényen dolgozik, amely egy férfi és egy nő internetes megismerkedésével és a közöttük létrejövő kapcsolat alakulásáról szól. “Hangváltók (2.)” bővebben

Két könyv egy esztendőben

A Beszélgetés Istennel imák és prédikációk gyűjteménye

Igencsak komoly eredménynek számít az, ha egy gyakorló lelkész a gyülekezeti és a tudományos munka mellett könyveket is ír. Tódor Csaba Homoródszentpál unitárius papja azonban meggyőz minket arról, hogy ez nem annyira rendkívüli dolog, volt mire alapoznia, hiszen 2009-ben Szavak a hídon címmel tanulmánykötetet, 2010-ben Egy Isten, más palást címmel amerikai útinaplót írt. Mindenesetre: 2011-ben két újabb könyve látott napvilágot a székelyudvarhelyi Litera-Veres Könyvkiadónál. “Két könyv egy esztendőben” bővebben

Filmajánló: Egy kísérlet margójára


Pillanatkép a kedélykorbácsoló dokumentumfilmből

Stanley Milgram, az amerikai Yale egyetem pszichológusa, 1974-ben kiadott munkájában (Obedience to Authority: An Experimental View) összesen 19 féle változatát írja le egy olyan kísérletnek, amelyik az emberi engedelmesség működési mechanizmusait vizsgálta a hatalom és az egyén viszonyának a tükrében. A legelső kísérletet annak az Adolf Eichmann nevű náci főtisztnek a pere inspirálta, akit a világtörténelemben a legtöbb ember haláláért tesznek felelőssé. “Filmajánló: Egy kísérlet margójára” bővebben

District 9

A film plakátja

A földönkívüliekkel lassan úgy vagyunk, hogy csak azért nincsenek még közöttünk, mert hiányuk kitölti őket. Ez – nyilván – igaz, ha a filmekből indulunk ki. Viszont hogyha hiszünk a csehovi dramaturgiában – és ezt azért nehéz lenne megkérdőjelezni, mert, ha van egy puska a színen, akkor azaz előbb-utóbb elsül –, akkor az űrlények ittléte tény. “District 9” bővebben

Hangváltók (1.)

Noszlopi Botond

Noszlopi Botond 1983-ban született Csíkszeredában. Budapesten a PPTE Jog- és Államtudományi Karán végzett, de nem szakosodott a jogtudományok területén, hanem kisebb pályamódosítással az ELTE BTK esztétika-szerkesztés szakára került, ahol idén tavasszal (BA képzésen) készül államvizsgázni. Azt tervezi, hogy a mesterit levelező tagozaton szerzi meg, és közben visszatelepedik Erdélybe. “Hangváltók (1.)” bővebben

Filmajánló: Egy lépés előre…


A film DVD-borítója

Két fiatalember gyalogol a sivár vidéken. Látszólag nem szól többről Gus Van Sant filmje, akinek viszont sikerül ráhangolódnia, szokatlan és emlékezetes vizuális élménnyel gazdagodik. A Gerry nem szippant ugyanis be a maga világába, de ha kitartó munkával mégis sikerül nekünk is ott lépdelnünk a két szereplő mellett, már nehezen térünk le az általuk bejárt útról.

“Filmajánló: Egy lépés előre…” bővebben

A Mustármag születéséről

Kulcsár-Székely Attila színművész

Kulcsár-Székely Attila a 35. Mustármag előadásnál tart. 2011. május 8. óta három országba jutott el ezzel a műsorral, az erdélyi helyszíneken kívül Szlovéniában és Magyarországon lépett fel, de további meghívásoknak is szívesen eleget tesz, ha felkérik. “A Mustármag születéséről” bővebben