Székelyudvarhelyre látogat Barabási Albert László

Barabási Albert László (Fotó: www.index.hu)

A közeljövőben szülőföldjére látogat a világhírű kutató, Barabási Albert László, a bostoni Northeastern Egyetem-, a Harward Egyetem és a budapesti Közép-Európai Egyetem professzora, magyar fizikus, hálózatkutató, ugyanis a székelyudvarhelyi Rotary Klub, felkérte az április 8-án tartandó XV. Székelyudvarhelyi Rotary Jótékonysági Bál fővédnökségére.

Barabási László egyébként jó ideje kétlaki életet él. Mivel egyre gyakrabban hívták Európai konferenciákra és egyetemekre előadni és tanítani, lakást vásárolt Budapesten, ahol családjával együtt viszonylag sokat tartózkodik. Ily módon könnyebben eleget tehet a szűkebb hazájába szóló meghívásoknak is. Szülőfaluja, Csíkkarcfalva és Csíkszereda meglátogatásán túl, most Székelyudvarhelyre is el tud jönni.

Élete és munkássága

Az 1967-ben született világhírű tudós középiskolai tanulmányait a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban végezte. Ekkor még szobrászattal is foglalkozott, amit azonban hamar abbahagyott és a fizika iránti érdeklődése egyre inkább felerősödött. Különböző diákvetélkedőkön már ebben az időszakban kitűnt az átlagot messze meghaladó tudásával, úgyhogy az akkortájt legszínvonalasabb Bukaresti Egyetem fizika karán folytatta tanulmányait (1986-1989), majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végzett mesterképzést, fraktálelméletből diplomázva (1991). Doktori címet a Bostoni Egyetemen szerzett (1994). Boston, az Egyesült Államok Massachussetts államának fővárosa, mint a legrégebbi amerikai város (alapítva 1630-ban) az amerikai oktatás fellegvárának tekinthető, a reáltudományok, így a fizika területén is jelentős eredmények születésének színhelye. Barabásit az IBM alkalmazta, ahol egyre inkább elmélyült a hálózatelméletben. 2007-ig a Notre Dame Egyetem professzora volt (University of Notre Dame du Lac – Catholic research univerisity/ Indiana)

Barabási Albert László: Behálózva. Helikon Kiadó, Budapest, 2003. (Illetve több változatlanul újranyomott kiadás.) 320 old. Ára 3490 Ft. Mint minden igazi tudomány, látszólag egyszerű kérdést kutat, egy detektív szívósságával: Hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben? A világunkban meglévő hálózatok valódi természetének megértésével olyan, az emberiséget foglalkoztató kérdésekben kerülhetünk közelebb a válaszhoz, mint a vírusok leküzdése, a gazdasági válságok kezelése, a terrorizmus visszaszorítása vagy akár az emberi társadalom gondjainak megoldása. A Behálózva című könyvet 13 nyelvre fordították le, és több országban felkerült a bestseller listára. Hazánkban 2003-ban jelent meg először, szintén Vicsek Mária fordításában. Az azóta eltelt időszakban a könyv megindult a világranglistán

Kutatási területe

Barabási Lászlónak a komplex hálózatok elméletének területén elért eredményei meghatározóak. Az ő munkája nyomán vált fontos kutatási területté a skálafüggetlen hálózatok tanulmányozása. Ilyen, kiegyenlítetlen kapcsolat-eloszlású hálózatokat a természettudomány és szociológia legkülönbözőbb területein megfigyelhetünk. A skálafüggetlen hálózatok megjelenését Barabási a preferenciális kapcsolódás jelenségével magyarázta. Egy növekedésben lévő hálózatban akkor beszélünk preferenciális kapcsolódásról, ha egy csúcs kapcsolatgyűjtő képessége a már összegyűjtött kapcsolatainak számával arányosan növekszik. Mindez azonban csak akkor érthető igazán, ha az érdeklődő valamelyest utánaolvas. Meglepő, hogy viszonylag “pofonegyszerű” dolgokról van szó, amelyek eddig is részei voltak az életünk, csak éppenséggel nem figyeltünk a jelenségek rendszerére és azok belső törvényszerűségeire, amelyeket egyébként kötelességünk lenne kihasználni a jobb és szebb élet érdekében.

Barabási Albert László: Villanások. Libri Könyvkiadó, 2016. 336 old. 3990 Ft. Napjaink digitális eszközei a világot hatalmas kutatólaboratóriummá változtatták. A használatuk során hagyott elektronikus nyomok - a hangüzenetektől a netes rákeresésekig - olyan gazdag adatbázis összeállítását tették lehetővé, amilyet korábban elképzelni se tudtunk volna. Követhetővé vált a mozgásunk, a döntéseink, az egész életünk. Ezeknek a nyomoknak az elemzése fontos felfedezéshez vezetett: a véletlen korántsem uralja oly mértékben az életünket, mint ahogy eddig gondoltuk. A könyv ennek a meglepő kutatásnak az eredményeivel ismerteti meg az olvasót. Miközben elméletét magyar és egyetemes történelmi példákkal is alátámasztja, a szerző megmutatja, hol ér véget az emberi viselkedésben a spontaneitás, és hol kezdődik a kiszámíthatóság

Könyvei, előadásai magyar és angol nyelven egyaránt hozzáférhetők.

Ha valaki jobban el szeretne mélyülni a hálózatelméletben, merjük ajánlani a Villanások című kötetet (Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2011), illetve a Bahálózva – a hálózatok új tudománya (Magyar Könyvklub, Budapest, 2003; erről a kötetről ITT itt olvasható recenzió).

Barabási többször megfordult népszerű televíziós beszélgetőműsorokban, amelyekkel sokat tett az általa művelt tudományterület és a használt módszerek népszerűsítése érdekében. Legutóbb Villanások című könyve kapcsán az ATV-ben volt Friderikusz Sándor vendége. Megtekinthetők különböző 2014-ből való magyar nyelvű, vagy feliratozott videók is Barabási elméletéről, illetve rendelkezésre áll a készült felvétel is Mindentudás Egyetemén (2005).

Tavaly készült egy dokumentumfilm, amelyben a tudós találkozik Kolumbán Gáborral, aki ugyancsak a Bukaresti Egyetemen végzett fizikát, majd politikusi és egyetemi oktatói szerepvállalás után ma gazdálkodóként tevékenykedik Énlakán, s személyes tapasztalatain át és egyéni példájával igyekszik népszerűsíteni és meghonosítani egy régi életformát a posztmodern társadalomban. (A YouTube-on és Barabási Albert László személyes honlapján megtekinthető a Lukács Csaba és Marossy Géza által készített Két székely című film, amely a televízió és különböző nyilvános vetítések jóvoltából már igen sok érdeklődőhöz eljutott.)

Az új nemzedékek szolgálata

A Székelyudvarhelyi Rotary Club 2016. április 8-án, 19.00 órától kezdődően, a Kükküllő Szálloda nagytermében szervezi meg a XV. Rotary Jótékonysági Bált, amelynek Barabási Albert László a fővédnöke közölte Simma Zoltán mérnök, vállalkozó, a Rotary Club soros elnöke.

A Rotary célja az önzetlen segítőkészség, a cselekvő humanizmus a mindennapi életben. A székelyudvarhelyi klub szívügyének tekinti szűkebb hazánkban az elitképzést, hiszen a Székelyföld fejlődése elképzelhetetlen öntudatos és cselekvő értelmiségi elit nélkül.

A jótékonysági bál most forrásgyűjtést végez a kiemelkedő képességű fiatalok további támogatására. Folytatódik az a másfél évtizedes hagyomány, amellyel ezidáig is jelentékenyen segíthették a fiatal tehetségeket. Az idei jótékonysági bálra

Simó Márton