Megrajzolt történelmünk

Nagyajta unitárius vártemploma

Templomerődök ábrázolásait és rekonstrukciós rajzait, erdélyi fejedelmek portréit, valamint nemesi címereket tekinthetünk meg hamarosan Gyöngyössy János új kiállításán. A szerző több évtizedes történelmi és képzőművészeti (idő)utazásainak foglalata a most összeálló kiállítás.„A Homoród-menti székely családi címereket – köztük olyanokat is, amelyeket én kutattam föl – 2005-2006 között festettem meg. A húsz erdélyi fejedelem portréját 2007 és 2008 között készítettem. Nem képzőművészeti ambícióval létrehozott portrék ezek, inkább a fejedelmek arcképének felidézése, lehetőleg saját uralkodásuk idején kiadott pénzérmék alapján, hiszen ezeket tartom ma is a leghitelesebb ábrázolásoknak, minden esetlegességük, olykor elrajzolt voltuk ellenére is. Ami a templomerőd-rekonstrukciót illeti, ezt a munkát a tavaly kezdtem el, ma is folytatom, felhasználva az 1980-as években végzett felméréseimet és a legfrissebb régészeti és levéltári kutatások eredményeit is – nyilatkozta a szerző –, most öt nagyméretű táblán mutatom be saját »fejlődéstörténetemet«”.

Báthori Zsigmond fejedelem

“Amikor Gyöngyössy János az 1990-es évek elején letette az asztalra a Székely templomerődök című könyvét, azzal valójában egy új, vizuális segédletet is átadott a székelység történetének jobb megértéséhez. A székelyudvarhelyi szerző, aki eredeti szakmáját tekintve vegyészmérnök – több mint egy évtized során végzett kutatásainak és felméréseinek eredményét sűrítette akkor ebbe a könyvbe” – írja róla Veres Péter muzeológus. Gyorsan tegyük hozzá, hogy ezt a munkát ma is rendületlenül végzi, hiszen A székelység története című “alternatív” tankönyv korábbi és újabb kiadásának illusztrálásának feladatát is ellátta, újragondolta és székelyesítette a magyar kártyát, legutóbb pedig komoly feladatot vállalt az Élő Székelyföld Füzetek összehasonlíthatatlanul egyedi küllemének megalkotásában is.

A több évtizedes munka foglalata ez a kiállítás

Méltatója, Veres Péter így folytatja az alkotóról szóló írását: „A vidékünkről származó Cs. Szabó László író szerint »Ha egy nép biztos az identitásában, szinte sohase gondol rá, ha bizonytalan, jóformán egyébbel sem foglalkozik.« Erdély és Székelyföld zűrzavaros és konfliktusokkal terhelt történelmének köszönhetően, az önazonosság, az identitás erősítése, gazdagítása itt és most még mindig alapfeladatnak számít. Gyöngyössy János e feladatnak tett és tesz eleget. Munkái segítenek abban, hogy egy olyan utazást tegyünk a múltban, melynek során fogalmat alkothatunk arról, hogy kik lehettünk? Honnan jöhettünk? Ha ezekre a kérdésekre megtaláljuk a válaszokat, akkor talán azt is megsejthetjük, hogy merre tartunk.”

Gyöngyössy János Megrajzolt történelmünk – székely templomerődök, erdélyi fejedelmek, címerek című kiállítása 2015. február 18-án, szerdán, 17 órakor nyílik a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum képtárában. Megnyitóbeszédet mond Veres Péter múzeológus-művészettörténész.

Simó Márton