Elkészült a “Vén Farkas” kopjafája

Esztelneki László János portréja (Dávid István felvétele)

Nekünk, magyaroknak október 23. a szabadságküzdelem jeles emléknapja, talán még március idusánál is emlékezetesebb, hiszen a világ legnagyobb állama és egy olyan totalitárius rendszer ellen lázadtunk, amelyet ideológusai Istent káromló módon igazságosnak, demokratikusnak és emberért valónak hazudtak. Ezt a napot választottuk esztelneki László János, a “vén Farkas” kopjafája-avatási dátumaként, s ekkor nyitottuk meg emlékkiállítását is.

A kopjafa néhány barát önzetlen segítsége révén valósulhatott meg (Bálint László felvétele)

Egyfajta késői kárpótlás lehetett ez az alkalom számára, hiszen 1956. október 23. és a magyar forradalmi események szolgáltatták az ürügyet arra annak idején, hogy meghurcolják. Székelyudvarhelyen a Szent Miklós hegyi római katolikus temető szomszédságában található városi köztemetőben avatták a közelmúltban elhunyt alkotó kopjafáját, amelyet a Püsök Zoltán mérnök által adományozott tölgyfa-gerendából faragott ki önkéntes munkával id. Waum Péter faszobrász, a felállítás költségeit pedig Boros György Csaba üzletember, a Merkúr és Szuper Áruházlánc tulajdonosa állta; ezt követően pedig egy “életmű-kiállítással” emlékeztek a “Vén Farkasra” a Városi Könyvtár Látvány- és Hangzóanyag-tárában.

A munkák magángyűjteményekből kerültek a falakra. Meglepő volt látni, hogy a több évtizedes szobrászi tevékenységen végigvonult ugyan néhány jellegzetes motívum, hiszen az alkotó bevallottan hitt a hun-magyar, pontosabban a székely-magyar rokonságban, a kettős honfoglalás elméletében, de ugyanakkor filozófiai eszmefuttatásai is felvillannak pár domborművén, amelyek talán a legsikerültebb munkái lehetnek.

A “Vén Farkas” pályáját Szabó Károly könyvtáros-filmrendező és e sorok írója méltatta, Bágyi Bencze Jakab verssel tisztelgett a hányatott sorsú előd emléke előtt, Bálint Huba pedig – hiszen az utóbbi másfél évtizedben emberileg és a filozófia rajongójaként is közel került a Farkashoz – az esszéírót, “a világ és a teremtés rejtélyei iránt” élénken érdeklődő gondolkodót idézte fel a hallgatóság előtt.

Az Univerzum (magántulajdon)

Esztelneki László János kéziratos hagyatéka a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban található. A szakemberek számára hozzáférhető és kutatható. A képzőművészeti alkotások katalogizálása továbbra is folytatódik. A szervezők – felbuzdulva a jelen rendezvény sikerén – el szeretnék készíteni szépirodalmi és képzőművészeti művei jegyzékét, hogy az bármikor rendelkezésre álljon.

Triptichon (magántulajdon)

Szabó Károly, a könyvtár munkatársa továbbra is fogadja az információkat (szkarcsi@gmail.com, 0751-219018), tisztelettel kéri a munkák tulajdonosait, hogy írják le a birtokukban levő tárgyak méretét, a készítés évét, technikáját, címét – ha van -, s lehetőség szerint készítsenek róluk jó minőségű, digitális fényképfelvételt. A kiállítás a hónap végéig látogatható.

Simó Márton

Készült az Udvarhelyi Híradó Kft. és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány együttműködési megállapodása keretében, a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Maros és Olt (magántulajdon)