Konferencia Énlakán – ötödször

Képtábla az énlaki unitárius műemléktemplom kazettás mennyezetéről

Idén a székelyföldi népzene és a néptánc tematikái köré szerveződik az Énlakán tartott konferenciasorozat. A falu és a Székelyföld iránt elkötelezettséget érző értelmiségiek egy csoportja évtizede hív össze kétévente a népi építészetéről és műemléktemplomáról híres faluba akadémiai színvonalú tanácskozásokat, amelynek előadásai minden egyes alkalommal túlmutatnak a település vagy a község határain. A konferenciát követő évben, mint ahogyan arról a közelmúltban, ez év januárjában is beszámoltunk egy több biztosítékot is kiverő, ám annál olvasottabb írásban, igényes kötetben jelentetik meg az elhangzott előadások szerkesztett változatát. A szeptember 11. és 13. között, az énlaki kultúrházban tartott előadássorozat nyilvános, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak.

Az idei konferencia a Pro Énlaka Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszéke együttműködésében valósul meg.

Íme a program:

Szeptember 11.

15.00 – A konferencia megnyitásaHoppál Péter, EMMI, kulturális államtitkár, Szász Jenő, az NSKI elnöke, Szávai Márton, a Pro Énlaka Alapítvány elnöke, Visy Zsolt, PTE, professzor emeritus;

16.00 – Szép Gyula: Énlaki gyűjtés, 1979-1981;

16.30 – Pávai István: Jagamas János székelyföldi népzenei gyűjtőmunkája, különös tekintettel a Keresztúr vidéki terepkutatásokra;

17.00 – Richter Pál: Udvarhelyszéki gyűjtések a Bartók-rendben;

17.30 – Mihály János: Székelyföldi táncvigalmak és táncos alkalmak;

18:00 – Népzenei műsor (Tarisznyás Együttes, Udvarhely Néptáncműhely);

Szeptember 12.

9.00 – Gergely Zoltán: A kászoni népzene a Kolozsvári Folklórintézet adatainak tükrében;

9.30 – Szalay Zoltán: Imets Dénes csíki gyűjtése;

10.00 – Benedek Tibor Magor: Hogyan alakult Bartók Gyergyóban megtalált pentatóniája a 21. századra?

10.30 – V. Szűcs Imola: Mi szól a gyergyóalfalvi kántorkönyvekben?

11.00 – Kávészünet;

11.30 – Almási István: Seprődi János marosszéki népzenegyűjtése;

12.00 – Lázár Katalin: Ütempáros és strófikus dallamok a székelyföldinépi játékokban;

12.30 – Kallós Zoltán: Hetven év gyűjtésének élményei;

13.00 – Sára Ferenc: „…másik világ…” (A csángó népzenéről);

14.00 – Ebédszünet;

15.00 – Bali János: A székely népzene és néptánc bekerülése a magyar nemzeti kultúrába;

15.30 – Sófalvi Emese: „Eredeti székely-csángó népdalok” és szerepük az erdélyi életreform mozgalomban;

16.00 – Lakner Tamás: Kodály és a Székely keserves;

16.30 – Biró Viola: A román népzene „magyaros” dialektusa Bartók mezőségi gyűjtéseiről;

17.00 – Kávészünet;

17.30 – Dóka Krisztina: A székely tánchagyomány 19. századi emlékei;

18.00 – Jánosi József: Erdővidéki táncélet;

18.30 – Korzenszky Tamás: A román elektronikus pop-folkzene (manele) hatása a hagyományos táncgyakorlatra a zabola/pávai cigány-közösségekben;

19.00 – Népzenei műsor (LFZE Népzene Tanszék hallgatói, Gyimesközéploki Együttes, Ópusztaszeri Nemzeti Park);

Szeptember 13.

13:00 – Népzenei műsor, táncház (Népdalok az énlaki csoport előadásában, Mákvirágok Néptáncegyüttes, Székelykeresztúr, Kékiringó Néptáncegyüttes, Székelyudvarhely)

A konferencia szervező bizottsága:

Kelemen László főigazgató, Hagyományok Háza, Pávai István tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Richter Pál igazgató, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Szép Gyula igazgató, Kolozsvári Magyar Opera, Tari Lujza tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Visy Zsolt professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem;

Szervezőtitkár:

Sófalvi Emese.