A “világ korondi festője” és költője

Akár Krisztus is lehetne a kommunizmus keresztfájára feszített művész

A közelmúltban volt egy éve annak – 2012. november 9-én –, hogy elhunyt Páll Lajos. Életpályája bizonyság arra, hogy egyáltalán nem kötelező a művésznek az ismert kulturális központokban élnie, ahol a közelben vannak a megnyilvánulási fórumok, a pénzforrások és azok a konjunktúrák, amelyeken lovagolni szokás. Az átlagos alkotónak javallott ez a pálya. Mert a középszerű mű-vész olyan, hogy erre van szüksége.  Könnyen feledhető, hiszen megfelel bizonyos elvárásoknak, s kiválóan alkalmas arra, hogy a „futottak még” kategóriában felsorolják a többi között, és bizonyos szinteken ára van, szalonképes képzőművész, s ha költő vagy író, akkor időnként felkérik lapzárta előtt, hogy szíveskedjék egy ilyen, esetleg olyan, ekkora vagy akkora szöveggel megörvendeztetni a rovatot, betölteni bizonyos helyet. Jó, ha van, s az is eljár, megjár, ha nincsen, mert ott van helyette a másik.

Páll Lajos saját versét mondja a korondi Művelődési Házban, a Költészet Napja tiszteletére szervezett ünnepségen (2012. április 13.)

Páll Lajosról azonban, a létezett szocializmus számkivetettjéről mindez nem mondható el. Őt bebörtönözték, hosszú ideig eltiltották a szépirodalmi műhelyektől – 1969-ben rehabilitálták –, a kiállítótermekből, a képzőművészeti főiskoláról, s így a tanügyből is kiszorult. Erős festői egyénisége nem engedte bebetonozódni az akkor még dúló szocreálba. Abban a modorban alkotott továbbra is, amelyre mesterei tanították, s amerre művész-ösztöne vezérelte. Nem tudom azt, hogy mennyire vizsgálták a pályáját behatóbban ismerők, de biztos, hogy a börtönből való szabadulása után (1962) ismét a fazekasság jelentette számára a megélhetést, és ez erősíthette meg benne még inkább a ragaszkodást a röghöz, amelyből vétetett.

A jellegzetes motívumok - Firtos, régi parasztházak Tószegen, mezőre induló fogatos

Ha a tájak, a vizek, az erdők, a kövek, a házak megtartanak, hogy bennük, velük és általuk éljünk holtunkiglan, akkor illendő becsülni a helyet és szeretettel, tisztelettel adózni a kölcsönkapott lehetőség fejében. Innen valók a tájban fellelhető motívumai: Firtos, Mórickő, Kalonda, Atyha, Sófalva, Parajd, Fiastető vagy Cserepeskő. Innen jönnek elő a bivalyok, a lovak, a köves utakon zörgő taliga-szekerek, melyeknek üresnek látszó derekában azért ott rejtőzik mindig a remény. Innen jönnek elő az arcok, a nannyók, nénémék, bátyámék, a sógorok és komák, a közönségesnek egyáltalán nem mondható ismerős kecskepásztorok, fazekasok, favágók, hogy olyan képekbe épüljenek, amelyekről a világ bármely zugában ez a hely, a Sóvidék idéződjék fel, még azokban a szemlélőkben is, akik soha nem jártak erre és nem ismerik azt a kisvilágot, amely miénk volt, s amely most látszik az egyen-Európa globalizáló bendőjében teljesen elmerülni, eltűnni a két kilométeres bazársor háta mögött és – napfény híján – elfonnyadni a világjáró cigányok palotáinak árnyékában.

Nyugodt lelkiismerettel kijelenthető, hogy Korond nagy szülötte gomb volt, akihez ujjast lehetett és kellett szabni. Páll Lajos alapkő volt egy köréje és föléje álmodott katedrálisban.

kötet
Válogatott versek. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013. 125x190 mm, 144 oldal

A Székely Könyvtár huszadik kötete Páll Lajos válogatott verseit tartalmazza. Ferenczes István, a szerkesztő és pályatárs igyekezett a költői életmű javát megmutatni. Vagy rossz ez a megfogalmazás? A magas- és ugyanakkor mély-röptű, a totális költészetnek nincsen java vagy alja! Mondjuk inkább így: szubjektív keresztmetszet.

„S én tudtam, hogy ősz lesz, tékozló szívemre

kölcsönért jönnek a szárnyaszegett fecskék.”

vagy:

„Mint az apró porszemek

vagy a füst, most úgy lengek,

s elfújhat egy könnyű szél.”

Mit lehet ezekhez a sorokhoz hozzáadni vagy hozzágondolni? Örökérvényű dolgok. Saját múlandóságunk, s benne az az örökkévalóság, amelyben olykor észrevétlenül vagyunk itt, oldódunk és tovatűnünk.

Családtagok és rajongók a rendezvényen

A Válogatott versek kötetbemutatója apropóján, a család tulajdonában levő képekből szervezett, évfordulós „kamara-kiállítás” a székelyudvarhelyi Művelődési Ház oszlopos termében tekinthető meg november 30-ig. A könyv megrendelhető a kiadónál: 530170 Csíkszereda, T. Vladimirescu u. 5., illetve megvásárolható a Székelyhon.ro portál internetes áruházában és a jobb könyvesboltokban.

Ferenczes a könyvet korpuszként mutatja fel a kiállítás nyilvánossága előtt

Páll Lajos retrospektív életmű-kiállítása 2014. március 15-én nyílik, ugyancsak Udvarhelyen, amelyre magán- és közgyűjteményekből gyűjtik be majd a szervezők az alkotásokat.

Tekintse meg a Farkas Antal által készített fotógalériát! Páll Lajos kiállítás – Székelyhon.ro

Simó Márton

Készült az Udvarhelyi Híradó Kft. és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány együttműködési megállapodása keretében, a Bethlen Gábor Alap támogatásával.