Új pompában a múlt egy darabja

Nem a ház tart meg magában...

Lövéte polgármestere, Lázár Zoltán örömmel vehette át nemrég egy újabb munkálat eredményeit: a településközpontban lévő tájház és könyvtár épületeinek teljes külső felújításáról van szó. A program értéke megközelíti az 50.000 lejt, ám nehéz lenne pénzben kifejezni, hogy a régi utcakép visszaállítása mennyit ér a lövéteieknek.

A központban, a Népház melletti kis utcában pompás kép tárul azok elé, akik az utóbbi hónapokban nem jártak erre: terméskővel kirakott rész végében gyöngyszemként áll a könyvtár és tájház felújított épülete, előbbi előtt új faragott gyalogkapu, a tájház bejáratánál, a régi kötött kapu mellett a vidékre jellemző kiskapu, faragott kövekből. A térrendezés már a nyárra elkészült, az utóbbi időszakban a két épület külső felújításán dolgoztak.

Lázár Zoltán polgármestertől tudjuk: a faluközpont általános rendezési tervének részeként került sor a korábban lehangolóbb képet mutató kis tér átalakítására, illetve az épületfelújításokra. A kivitelezéshez szükséges összeg teljes egészében Hargita Megye Tanácsától származik.

A most már befejezett „visszaalakítás” főbb mozzanatait Mihály János történész a következőkben foglalta össze: a könyvtár épületén az újrafestett ablakok, a külső meszelés látványos, a tájháznál – ez volt a látvány szempontjából meghatározó rész – az 1942-es sorozást megörökítő fényképfelvétel alapján visszaállították a tető udvar felöli frontját, az eredeti díszítéssel és felirattal együtt: NEM A HÁZ TART MEG MAGÁBAN, HANEM ISTEN ŐRIZ ABBAN; EMBER TEHÁT IMÁDKOZZÁL, HOGY ISTEN LEGYEN HÁZADNÁL. A római katolikus vallású lövéteiek lelkületét tükröző jelmondatszerű felirat elmúlt századok tapasztalatai alapján sugallja a ma emberének, hogy nem az anyagiak jelentik az emberi élet lényegét. Végül csatornák kerültek az épületre, és lemeszelték – hagyományosan, meszelővel – a tájházat, átforgatták a cserepeket.

A kivitelező Garden Activity Kft. lövétei vállalkozás. A polgármester megelégedéssel nyugtázta, akárcsak a helyismereti tanulmányokat jegyző, a falu múltját búvárló Mihály János, hogy a meszelés, az időközben eltűnt vakolatdíszek, meg minden más díszítőelem kialakításakor vagy az eredeti formákat, vagy a vidékre jellemző gyakorlatot követték. Így teljesen illeszkedik a faluképbe a korábbi évtizedek hangulatát sugalló két épület a mellettük lévő kövezett térrel együtt.

... hanem Isten őriz abban.

A jövő évben tizedik évfordulót megérő tájház (2002-ben avatták) tehát régi-új hangulatával köszöntheti a látogatókat, akárcsak a lövéteieket. A helyi önkormányzat büszkeséggel nyugtázhatja, hogy a településnek ez a része visszanyerte régi arculatát. Lázár Zoltán polgármester megtette a célzást, hogy a program jövőben is folytatódik, ám úgy véli, korai lenne még a részletekről beszélni, úgyhogy kíváncsian várhatjuk, jövő esztendőben mi fog még történni, ami a hagyományosnak mondott faluképhez való visszaigazítást illeti.

P. Buzogány Árpád

A felvételeket Mihály János készítette.