Tíz év Orbán Balázs nyomában

Madarasi Hargita (Antal Levente felvétele - Sepsiszentgyörgy)

A cím – Egy évtized fényképlenyomatai – az udvarhelyszéki dokumentációs jellegű fotótáborok történetének első szakaszára utal, legalábbis így fogalmazta meg Balázs Ödön, a rendezvények szakmai irányítója. Ötvenkét képet láthat a szemlélő a kiállításon, mert ennyi meghívott fotográfus vett részt tíz esztendő alatt ezekben a táborokban. Jelenlétük egy-egy képpel nyilván jelképes, hiszen százakban lehet mérni a felvételek számát kameránként is a hetes terepmunkák után. Azokból a felvételekből jó néhány már díjat hozott alkotójának, illetve rangos versenyek kiállításaira fogadták el. A kiállítás szervezője eleve nem ezeket válogatta ki, hanem megpróbálta egyrészt területileg is lefedni az eddig meglátogatott településeket, illetve legalább jelezni ennek a kiállításnak az anyagával a műfaji és témabeli sokszínűséget.

Jubileumi kiállítás Szentendrén
Az elmúlt tíz esztendő egy olyan kezdeményezésünknek kedvezett, amiről most már szerénytelenség nélkül is elmondhatjuk, hogy hiánypótló. Az ezredfordulós Udvarhelyszék képét kívántuk megörökíteni oly módon, amint korábbi fotográfusok is, például báró Orbán Balázs, vagy a székelyudvarhelyi Kováts-dinasztia tagjai tették a maguk idejében. Ezért is mertük így elnevezni ezeket a fotótáborokat: Orbán Balázs szemével. Ehhez minden alkalommal hozzátettük a község nevét.

Istentisztelet Agyagfalván (Balázs Ödön felvétele - Székelyudvarhely)

Udvarhelyszék százhuszonhat településén a folyó menti árterületek művelésétől a havasi állattartásig, gyümölcstermesztéstől fafeldolgozásig a gazdálkodás és életmód különböző változatait láthatjuk ma is. Központja a székely anyaszék legnagyobb települése, Székelyudvarhely, s két kisváros – Szentegyháza és Székelykeresztúr – mellett erős, gazdag nagyközségei vannak, illetve gyérülő lakosságú kis falvai és néhány tanyája van. A viruló élet mellett az enyészet, az elmúlás pillanatai is mindenütt tetten érhetők. Ódon hangulatú templomocskák, kékre meszelt régi parasztházak, hatalmas méretű csűrök és pajták, illetve kacskaringós utcák határozzák meg a településképet.
Az ezredforduló előtt már megtapasztalhattuk, hogy még az elmaradottságban tartott székely falvainkban is hatalmas méretű változások, átalakulások formálják más képre a mindennapokat. Az új lakóházak – lila, sárga, zöld kockaházak betonból – már nem hasonlítanak a régiekre és nem is illeszkednek semmilyen módon a korábbi környezetbe. Az idősebb emberek is reklámfeliratos pólókban, netán éppen baseball-sapkában és műanyag ruhákban járnak, csak ünnepekkor kerül elő a színpompás népviselet. Ismerni kell és másokkal is meg kell ismertetni ezt a folyton változó valóságot, döntöttük el néhányan az akkori Hargita Megyei Kulturális Központ udvarhelyszéki irodájában. Létrehoztunk egy civil szervezetet is, így hát az Udvarhelyszék Kulturális Egyesülettel közösen kezdtük szervezni a fotótáborokat.

Gergely János potréja (Tóth Zsuzsanna - Hatvan)

Az első nagyon emlékezetes volt: Székelyvarság, a fővárosnyi területű tanyavilág. Tudtuk, hogy megdöbbentő felvételek, a sajátos életmód képi megörökítése nem fúl közömbösségbe. Akkor elhatároztuk és ehhez azóta is ragaszkodunk, hogy egy tábor válogatott képanyagát mindig az illető községben állítjuk ki először, aztán visszük máshová. Az évek során, főleg a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a megyei rangú művelődési intézmény 2007-es létrehozása után évente két táborra is futotta lehetőségeinkből, persze a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel közösen.
Talán mondanom sem kell, hogy a táborok szervezése, a felvételek válogatása, kiállítások megnyitása nem a mi, ötletgazdák, munkatársak megdicsőüléséért, hanem egy kárpát-medencei magyar valóság, a Romániához tartozó Udvarhelyszék fejlődésének és átalakulásának képi megörökítéséért történik.

Parajdi házikenyér (Kozma Erzsébet - Zetelaka)

Ennél fogva maguk a települések és annak lakói a haszonélvezői ezeknek a fotótáboroknak, intézményünk két színes albumot adott ki a felgyűlt hatalmas anyagból, kollégáimmal pedig kísérőszövegként megírtuk az egyes falvak rövid ismertetését.
A Hargita késő őszi színeitől népes kis templomokig, elhagyott udvarházaktól, illetve falvaktól és temetőktől a száradó kukorica, a frissen sült kenyér látványáig sok minden felvillan ezeken a felvételeken. Egy-egy képkockaként láthatjuk a mindennapok munkás vagy tétova perceit, például a földműves, a zenész, juhász, a téglavető napjainak részét.
A fotósok többsége erdélyi, ám persze anyaországiak is többen részt vettek ezekben a táborokban az elmúlt évtizedben. Kiválasztották a megörökíteni érdemes tájrészletet, melynek itt látható lenyomatai jórészt a tanyavilág őstermészeti állapotát, fel nem dúlt szépségét idézik.

Portré (Kerekes István - Kazincbarcika)
Portré (Kerekes István - Kazincbarcika)

Számszerűségükben uralkodnak a mindennapi élet jelenetei: szekerezés, fahúzatás, lófürösztés, szénázás, gyümölcsszedés, meszelés, tengerihántás vagy ahogy nálunk mondják, törökbúzafosztás, vesszőfonás, juhnyírás stb. A munkában feszülő izmú ember arcát pár portrén látjuk, néha állatokkal, máskor páros portrék, vagy akár mitikus környezetben, mint Gergely János bácsi prófétaszerű arcmása. Az ötvenkét felvétel egy vármegyényi nagyságú területről csupán ízelítő lehet. Egy szippantás a mi levegőnkből, egy villanás a mi napfényünkből, egy pillanat a mi elmúlásunkból.

P. Buzogány Árpád

A Szentendrei szabadtéri Néprajzi Múzeumban 2012. július 6-án, pénteken nyílott az Egy évtized fényképlenyomatai című kiállítás. A tárlat augusztus 19-ig látogatható, hétfőtől-vasárnapig 9-17 óra között. Helyszín: Skanzen ház, Malom út 2. szám (Szentendre, Bogdányi út – Malom út sarok)

Az évek során több, mint félszáz fotós vett részt ezekben a táborokban: Antal Levente (Sepsiszentgyörgy), Ádám Gyula (Csíkszereda), Balázs Attila (Székelyudvarhely), Balázs Ferenc (Székelyudvarhely), Balázs Miklós (Gyergyószentmiklós), Balázs Ödön (Székelyudvarhely), Bálint Emil (Oroszhegy), Bálint László (Székelyudvarhely), Bálint Zsigmond (Marosvásárhely), Barabás Zsolt (Illyefalva), Bartók Izabella (Sepsiszentgyörgy), Boldog Gusztáv (Békéscsaba – Magyarország), Csíki Csaba (Csíkszentdomokos), Czire Alpár (Székelykeresztúr), Danis János (Gödöllő – Magyarország), Egyed József (Lövéte), Egyed Ufó Zoltán (Küküllőkeményfalva), Erdély Bálint Előd (Székelyudvarhely), Fazakas László (Székelyudvarhely), Fekete Réka (Székelyudvarhely), Flórián Csaba (Béta), Fodor Hunor (Székelyudvarhely), Fülöp Lóránt (Agyagfalva), Henn Edit (Zánka – Magyarország), Hlavathy Károly (Sepsiszentgyörgy), Ispanovics József (Bezdán – Szerbia), Kelemen Lajos (Sepsiszentgyörgy), Kerekes István (Kazincbarcika – Magyarország), Kibédi Sándor (Székelyudvarhely), Kovács Jenő (Székelylengyelfalva), Kovács László Attila (Sepsiszentgyörgy), Kozma Erzsébet (Zetelaka), Kristó Róbert (Csíkszereda), Kuthi Lázár (Felsőboldogfalva), Magyari Hunor (Székelyudvarhely), Mincsor Szabolcs (Gyergyószentmiklós), Moldován Zsolt (Kézdivásárhely), Molnár Attila (Csíkszereda), Nagy P. Zoltán (Csíkszereda, 1943–2010), Pál Antal (Sepsiszentgyörgy), Péter Hajnal (Sepsiszentgyörgy), Péter Zoltán (Székelyudvarhely), Szabó Attila (Csíkszereda), Szabó Tamás (Székelyudvarhely, 1971–2010), Teutsch Alpár (Csíkszenttamás), Tiszavölgyi Zsolt (Füzesabony – Magyarország), Tóth Zsuzsanna (Hatvan – Magyarország), Vass Lehel (Székelyudvarhely), Várday Béla (Csíkszereda), Veres Nándor (Csíkszereda), Vinczefi László (Sepsiszentgyörgy), Vitos Hajnal (Csíkszereda), mindegyiküknek láthatjuk egy felvételét a szentendrei kiállításon.

Szépen legel... (Péter Zoltán - Székelyudvarhely)

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont – Székelyudvarhely honlapján közel nyolcszáz felvételt lehet megtekinteni az eddigi fotótáborok anyagából:

http://www.hagyomany.ro/galeria/

A kiállítás plakátja