Tamási Áron a farkaslakiak emlékezetében

 

Ábel és Bolha kutya Tamási Áron sírjánál

Sokan és sokat írtak Tamási Áronról, hiszen egyike a legismertebb magyar íróknak. Nélküle el sem képzelhető a húszas évek elején ébredező erdélyi magyar irodalom. Az őt elindító faluban élő emberek azonban eddig még nem írtak könyvet az íróról.  Ha az Erdélyi Szépmíves Céhet emlegetjük, akkor mindjárt felvillan az emlékezetünkben a Czímeresek, az Ábel, a Szülőföldem első kiadása, az összetéveszthetetlen küllemű könyvsorozat, amely részben Tamásinak köszönhetően vált méltán híressé és értékessé, olyannyira, hogy el sem képzelhető e kiadványok nélkül még ma sem egy igényesebb családi téka.

Jakab Rozália

Jakab Zsigmondné Mészáros Rozália hosszú évtizedeken át tanított Farkaslakán. Férjével, aki polgári foglalkozását tekintve állatorvosként dolgozott, nagy hatással voltak a község lakosságára. A pedagógus a gyermekekre és fiatalokra, az állatorvos pedig a felnőttekre.
Tamási Áronnal számtalanszor találkoztak, mondhatni családi jó barátság kötötte őket össze a testvéreivel is, úgyhogy tiszta volt a forrás, ahonnan a könyv szerzője meríthette az emlékeket. Jakab Rozália a saját élményeire, illetve a faluban élők benyomásaira támaszkodhatott a könyv megírásakor. Amolyan eligazító könyvecske ez, hiszen nem távolról és kívülről szemléli az írót és a művet, hanem belülről, Farkaslaka kebeléből figyeli az írót.

A szerző és a szerkesztő, P. Buzogány Árpád

Simó Márton

Jakab Zsigmondné Mészáros Rozália: Tamási Áron a csillaggá énekelt szülőfaluban. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2012. 176 old.