Találkozó Böjte atyával, az íróval

Böjte atya íróként is becsülettel állja a helyét

Minden bizonnyal Böjte atya, a ferencrendi szerzetes, Csaba testvér, ahogy  nemes egyszerűséggel önmagát nevezi, olyan ember, akit mindenki ismer a Kárpát medencében, s akivel mindannyian szeretnénk egyazon asztalhoz ülni, aki olyan közeli barátunk, hogy hiányát azonnal érezzük, ha nincsen közöttünk. Mindig jelentős esemény, ha körünkben lehet, és talán még emlékezetesebb, ha az egyházi írót invitáljuk magunkhoz egy találkozás erejéig. Úgyhogy most kissé rendhagyóbb eseményre készülünk, író-olvasó találkozóra várjuk Csaba testvért, amelyet április 25-én, szombaton 19.00 órától kezdődően tartunk Székelyudvarhelyen, a Stúdió Mozi D3 termében. FRISSÍTÉS!

Az igazgyöngy fájdalomból születik

Lelkipásztori és népnevelői munkáját olyan magától értetődően végzi, mintha már eszmélésétől kezdve ezt választotta volna, s mintha kezdettől fogva belső és felső sugallatra tenné. Böjte Csaba olyan ember, aki lelkészi, szerzetesi hivatására tudatosan készült. Nem középiskolásként, hanem felnőtt fiatal korában, huszonhárom éves korában döntött úgy, hogy felvételizik a gyulafehérvári római katolikus teológiára. Az út azonban hosszú volt az 1982-es esztendőtől 1992-ig, amikor veszi a bátorságot és leveri a lakatot a dévai ferences ferences rendház kapujáról, s elkezdi azt a gyermekgondozási programot, amely a nemzetmentés és nemzetépítés szempontjából annyira fontos. Ettől a pillanattól pedig mintegy tizenkét esztendő van a pillanatig, amikor az érett és ismert egyházi személyiség kipróbálja magát íróként is.

A papi hivatás az emberek szeme előtt, nyílt téren zajlik. Igen sok olyan mozzanata van a lelkészi munkának, amely feltételezi a nyitottságot, hiszen együttlétek, közös imák, szertartások által nyilvánul meg általa a hit és a szerteáradó szeretet. A pasztoráció írásos rögzítését, a belső vívódások és töprengések papírra való kivetítését azonban nem írja elő semminemű törvény. Senki nem kötelezhető arra, hogy leírja gondolatait. Gyakran elég az elhangzó ige. Viszont az az ember, aki belső késztetést érez a mondanivaló írott formában történő továbbadására, az minden kényszer nélkül végzi ezt a többlet-feladatot. Csaba testvér is önmagát megkettőzve, megtöbbszörözve írja le gondolatait, olyan intenzitással, hogy immár az egy tucatot is meghaladja az által írott és a “beszélgető könyvek” sorozata. És ez csak egy része az életműnek. Mindig van a tarsolyban mondanivaló. Elmondható, hogy úton-útfélen ír, s minden egyes napon kötelességének érzi, hogy leírja gondolatait, s azokat megmutassa az embereknek.

Út a végtelenbe

Ezen a találkozón erről a “mellékes” foglalatosságról lesz szó, a tizenvalahány kötetről, s azokról a tervekről, amelyek manapság foglalkoztatják. Megkérdezzük, hogy írónak tekinti-e magát? Esetleg egyházi írónak? Vagy mindenek előtt és fölött a szerzetespapi hivatástudat munkál benne akkor is, ha tollat vagy számítógépes klaviatúrát ragad?

Bízunk benne, hogy a megszokott, könnyed és fesztelen hangnemben zajlik majd ez az együttlét, úgy ahogyan tőle azt eddigi találkozásaink során is megszokhattuk. Ezen az eseményen kérdezni is lehet Csaba testvért. S ha már könyves találkozó, akkor a helyszínen jutányos áron megvásárolhatók lesznek még forgalomban levő kötetei, amelyeket a találkozó végén majd dedikálni fog.

A szeretet bölcsője

Akkor jók ezek a pillanatok, ha sokan vagyunk. Ha egymást és embertársainkat megörvendeztetjük  azzal, hogy szép számban gyűlünk össze tiszta és egyenes beszédet hallgatni.

Simó Márton

 

Az irgalmasság szép vonásai – lelkigyakorlat Csaba testvérrel

A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban április 24–26. között lelkigyakorlatot tart Csaba testvér, amelyre  április 23-ig, csütörtökig lehet jelentkezni a 0755-489743-as telefonszámon. Sok szeretettel, barátsággal várják az épülni vágyókat. Szállás, étkezés kérhető előzetes egyeztetés alapján.

FRISSÍTÉS:

A szombaton, április 25-én lezajlott eseményről szóló beszámoló itt olvasható!

Részletes programterv:

április 24., péntek

17.30 – köszöntés, elmélkedés

19.00 –közös szentségimádás

20.00 – vacsora

április 25., szombat:

8.00 – zsolozsma

8.30 – reggeli

9.00 – elmélkedés

13.15 – ebéd, ebédszünet

15.00 – elmélkedés

17.00 – felkészülés a gyónásra, gyónás

18.00 – elmélkedés

19.00 – vacsora (illetve: író-olvasó találkozó a Stúdió Mozi D3 termében!)

április 26., vasárnap:

9.00 – szentmise

10.30 – befejező elmélkedés, kiértékelés

13.00 – ebéd, elköszönés.