Orbán Balázs és a nők

Orbán Balázs amikor betegeskedni kezdett, az beszélték róla Budapesten, hogy valaki mérget kevert az italába, a házát teljesen kirabolták. Ereklyeként őrzött családi ékszereit s értékes papírjait elvitték, az elkövető nem lehetett más, mint Szejkefürdőn levő birtokának gondozója. Azt is rebesgették, hogy állítólag gyöngéd szálak is fűzték a házvezetőnőhöz. A hírt halála után a sajtó is megszellőztette. “Orbán Balázs és a nők” bővebben

Ötven lóerős pálinka

Ötven lóerős pálinka

Nem kell különösebben bemutatni Udvarhelyszéken P. Buzogány Árpádot. Művelődésszervezőként, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársaként a kulturális élet legkülönbözőbb területein bukkan fel. Szépíróként, költőként, újságíró-riporterként ismerik. “Ötven lóerős pálinka” bővebben

Homoródjánosfalva nagy napja

Jánosfalva első temploma a XIII. században épült, a gótikus stílusban végzett átalakítás 1522-ben zajlott

Homoródjánosfalva nem tartozik a Székelyföld nagy és ismert települései sorába. Ez a falu a közigazgatási átszervezés következtében Brassó megyéhez került (1968), de mindmáig él a köztudatban, hogy valaha Udvarhelyszékhez tartozott. A Bécsi Döntés után (1940) a szomszédos Homoróddaróccal együtt az akkori Magyarország egyik határközségét, Udvarhelyszék legdélebbi községét képezte. “Homoródjánosfalva nagy napja” bővebben

Tíz év Orbán Balázs nyomában

Madarasi Hargita (Antal Levente felvétele - Sepsiszentgyörgy)

A cím – Egy évtized fényképlenyomatai – az udvarhelyszéki dokumentációs jellegű fotótáborok történetének első szakaszára utal, legalábbis így fogalmazta meg Balázs Ödön, a rendezvények szakmai irányítója. Ötvenkét képet láthat a szemlélő a kiállításon, mert ennyi meghívott fotográfus vett részt tíz esztendő alatt ezekben a táborokban. “Tíz év Orbán Balázs nyomában” bővebben