Törökök útján a Balkánon (6.)

Egyszerű emlékkő a csatahelyen

Lassan-lassan feltünedeztek a dombok és véget ért az egyhangú, lapos és egérszagú vidék. Nagyharsány már a szőlők, borászatok és a pincék birodalma. Sok szép és kiválóan megművelt parcellát láttam. “Törökök útján a Balkánon (6.)” bővebben