DráMA 5 – 1. nap


Szebeni Zsuzsa színháztörténész és Nagy Pál, a Tomcsa Sándor Színház igazgatója

A DráMa5 szakmai találkozó nyitó-eseményeként jó érzés volt Tomcsa Sándorra gondolni. És megnyugtató Tomcsa szellemét idézni. Furcsa, hogy a drámaíróról intézményt neveztek el városunkban, furcsa, hogy emlegetik, de mégis bosszantó – mondta Nagy Pál színházigazgató –, hogy mindennek ellenére a jeles szerző nincsen eléggé jelen a mai kulturális köztudatban Udvarhelyen.  “DráMA 5 – 1. nap” bővebben

DráMA 5 – 0. nap

A dráMA 5. plakátja

Október 23. és 28. között tartják a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház szervezésében az 5. dráMa nevű kortárs színházszakmai találkozót. Csurulya Csongor művészeti vezető elmondta, hogy ezt a hat napon át tartó seregszemlét még ma sem nevezik fesztiválnak, hiszen nincsen verseny-jellege, „mindössze” annyit tud, hogy összehozza a haza magyar színjátszás legjavát, illetve ízelítőt nyújt a Magyarországon zajló kőszínházi folyamatokról, némi rálátást biztosít a roppant izgalmas hazai román színművészetre.  “DráMA 5 – 0. nap” bővebben