Siculicidium 250. – pályázat

A madéfalvi emlékmű avatása (1905)

A Balassi Intézet – Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja és Madéfalva Polgármesteri Hivatala a “madéfalvi veszedelem” 250. évfordulója alkalmából képzőművészeti pályázatot hirdet. A pályázat célja olyan, klasszikus és kortárs művészeti eszközökkel létrehozott műalkotások megszületésének serkentése, amelyek személyes és közösségi, szimbolikus vagy konkrét, kérdésfeltevő vagy értelmező módon fogalmazzák újra és ugyanakkor helyezik el a tragikus madéfalvi történelmi eseményt a XXI. századi kollektív, nemzeti emlékezetben. A pályázatot a sepsiszentgyörgyi Kulturális Központ bonyolítja.

A 2014. évben lesz a Habsburg-csapatok által elkövetett 1764. évi madéfalvi vérengzés, a „madéfalvi veszedelem” 250. évfordulója. A pályázat kiírói ebből az alkalomból intéznek felhívást a hivatásos képzőművészekhez a fent említett madéfalvi történelmi esemény által megihletett képzőművészeti alkotások elkészítésére, szabadon választható megközelítési módban, két kategóriában:

1. klasszikus műfajokban (festészet, grafika, szobrászat) és

2. a kortárs médiumok (fotó, digitális technikák, videó stb.) területén.

A bíráló bizottság által kiválasztott művek első alkalommal Madéfalván kerülnek kiállításra 2014. január hónapban, ezt követően, az év hátralévő részében, más erdélyi és magyarországi kiállítóhelyeken is bemutatjuk őket. A kiírás nyilvános képzőművészeti pályázat.

A budapesti Balassi Intézet és Madéfalva Polgármesteri Hivatala – a bíráló bizottság döntése alapján – mindkét kategóriában a nyertes művet egyaránt 1000-1000 EUR díjjal jutalmazza. A kiválasztott művekről katalógus készül a nagyközönség számára.

Emléktábla

Pályázhat minden hivatásos képzőművész pályázhat újonnan elkészített saját alkotásával. A pályázók egy pályaművet nyújthatnak be, amely kizárólag saját alkotás lehet. Minden művész a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a sajátja, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott munka nem sérti mások szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogait és a pályamű közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik. A pályázó vállalja, hogy amennyiben a pályázaton díjazásban részesül, elsősorban a pályázat kiírói részére ajánlja föl alkotását megvételre. A határidő után érkezett pályaműveket a zsűri nem fogadja.

A részvevők a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy a bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályadíjakat indokolt esetben ne ítélje oda.

A pályázók a pályázat benyújtásával engedélyezik, hogy alkotásuk a kiírók által szervezett kiállításokon, illetve a kiállítással kapcsolatos média-megjelenésekben szerepeljen.

A pályázók a kiállítás megnyitója előtt nem publikálják pályaművüket, az első publikáció a kiállításhoz kapcsolódó kiadványban történik

A pályaműveket a szakmai önéletrajzzal (CV) együtt személyesen, illetve – amennyiben megoldható a biztonságos csomagolás – postai úton kell eljuttatni a Balassi Intézet – Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja címére (520008 Sepsiszentgyörgy/Sfantu Gheorghe, str. Gábor Áron u. 14. (Bod Péter Megyei Könyvtár). Személyes benyújtás esetén az időpontot a +40-367-620-101 telefonszámon kell egyeztetni. E-mail:  mkk@mkk.ro vagy lakatos@mkk.ro.

Az emlékmű napjainkban

A pályaművek beérkezésének határideje 2013. december 30., 16 óra. A bíráló-bizottsági döntés határideje: 2014. január 10. A kiállítás megnyitójára és a díjak átadására Madéfalván kerül sor 2014. január 26-án.

Megkérdeztük Lakatos Mihály urat, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának igazgatóját, hogy az októberi meghirdetés óta milyen az érdeklődés a pályázat iránt. A diplomata nyilatkozata szerint „ez idáig négy mű érkezett be (1 grafika, 1 fotó, 1 fémszobor, és 1 festmény). Körülbelül harmincan jelezték telefonon, vagy egyeztettek villanypostán, hogy készülnek a megmérettetésre. Várható, hogy a következő napokban egyre több alkotás eljut hozzánk, hiszen egy olyan történelmi hagyomány ápolásáról van itt szó, amely tragikus tartalma mellett is igen meghatározó momentum volt a székelység életében.”

Simó Márton