Nyírő kapcsán – vitézkötésről és fényképekről

Vitézkötés

A vitézkötésről

Nem nagyon volt zsinórozás a székely paraszti öltözéken. Annak idején csak az uraknak díszelgett mindenféle cifraság a dolmányukon, s az is inkább azért, mert a katonai divat, pontosabban az egyenruhák pár funkcionális eleme terjedt vissza a civil öltözékre. Mert az urak általában katonák (is) voltak. A paraszt pedig maradt a kaptafánál, pontosabban az eke szarvánál, és köztudomású, hogy oda nem kellett semmi különösebb cafrang sem ingre, sem lájbira. Az általánosan elterjedtnek hitt csizma helyett, kiválóan megfelelt míves-napi használatra a bakancs, a bocskor is, s ha úgy adódott – márpedig igen gyakran előfordult –, mezítláb is lehetett/kellett járni, olcsó volt és célszerű, hiszen a talp bőre annyira megkeményedett, hogy alkalmasabbnak bizonyult a járásra mindenféle modern sportcipőnél. Jó példa erre a mostanság igencsak feltámasztott Uz Bence alakja, aki gyakorta még télen is mezítláb nyargalt a Hargitán.

A vitézkötés a huszároktól terjedt át az urakra, majd a népre. A zsinórok eredetileg főleg arra szolgáltak, hogy felfogják a kardcsapást, csökkentsék annak erejét és növeljék a hadfi túlélési esélyeit. S ha zsinór, ha sújtás került a mentére, a zubbonyra, akkor azt ragozni lehetett bőrrel, selyemmel, arany-, s akár ezüstgombbal, ami minimum volt a teljes felszerelés, a ló és a lovas kiképzésének árához képest. A reformkor, majd a dualizmus és az ezredéves ünnepségek ideje tette majdhogynem általánossá a vitézkötést. Aztán jött s a reneszánsza a ’20-as és a ’30-as években, s a csúcs ’40-es évek elején, amikor mondhatni a nemzethez való tartozás egyik felvállalt jegye volt. Többször is mondogattam, hogy szerettem volna úri-szabó lenni 1940 őszének elején valamelyik erdélyi városban, mert akkor megérte, igencsak kedvezett nekik a konjunktúra.

Pünkösd vasárnapján ismét előkerültek magyaros ruhadarabjaink, bár olyan volt a hangulat még akkor is, hogy fogalmunk sem volt arról, hogy hogyan, s hogy mekkora méltósággal gyülekezhetünk, s valóban temethetünk-e? Jól jött a stílusos öltözék. Elöljáróink és elöljáró-jelöltjeink – a magyarok, a románok és sajátjaink is, a helyiek, azaz a székelyek – mindent elkövettek, hogy ünnep legyen és méltósággal teljes a Nyírő Józsefre való emlékezés. Mindent megtettek, hogy szóljon. Illetve mindent elkövettek, hogy meghiúsuljon, s lehetőleg ellenünk forduljon a hangulat, s a hozadék mások térfelére kerüljön át. Nem megválasztott emberek ülnek most a honi kormányzatban, inkább olyanok, akiknek előre odavetették a koncot, hogy gyakoroljanak vele és próbálgassák a hatást rajtunk. Frenetikusak a következmények. Mintha visszakerültünk volna az Iliescu-érába, amikor még csak tanulgattuk a demokráciát és azt tartottuk, hogy Európa még nagyon messze van. Mit mondjunk? Európa itt van, és benne vagyunk mind, akik ilyenné tesszük. És “ez így” nem nagy eresztés.

Több százan ültek a meghívottaknak és a közjogi méltóságoknak fenntartott helyeken

A román közszolgálati televízió bemondónőjén a vasárnap esti hétórás híradóban – főműsor-időben – fehér kiskabát volt, rajta fekete vitézkötés. Enyhe kis jelzés ugyan, de a nagy acsarkodásban egy kicsit megnyugodtam, hogy a sok fasisztázás és a szélsőjobbra való elhajlás miatt folyton gyalázott egykori közszereplő mellett a Nyiro Jozsef nevű író (poet) emlékének jutott azért Bukarestből is egy csekélyke közszolgai gesztus.

Jurnalele TVR | TVRinfo.ro | Aici sunt ştirile – 27 Mai, 18:53

A Román Televízió (TVR) 1-es csatornáján május 27-én 18:53-kor kezdődő Híradó műsorvezetője vitézkötéses ruhában

A fényképekről

Van egy felvétel, amely együtt ábrázolja az írót, Haáz F. Rezső múzeumalapító tanárt és id. Kováts István fényképészt, valamint a Kováts-família kutyáját. Ez a kép már korábbról ismerős sokunknak, hiszen számos folyóiratban és Nyírőről készült tanulmánykötetben is láthattuk.

Három barát és egy kutya (Fotó Kováts - archív)

A negyedik generációs székelyudvarhelyi fényképész-család ma aktív tagjai, idősebb és ifjabb Kováts Árpád nem tudják a családi legendárium alapján felidézni, hogy mikor keletkezett a Nyírőékkal tartott barátság. Ifjabb Kováts Árpád szerint törvényszerű volt, hogy találkozzanak, hiszen a város akkor még jóval kisebb volt, a ’20-as és a ’30-as években mintegy tízezer fős volt az állandó lakosság. Mindhárom férfiú közismert személyiség volt Udvarhelyen, s mindhárman lelkes természetjárók is. Az idősebb Kováts úr azt mondja, hogy majdnem napi rendszerességgel találkoztak, ha Nyírő itt tartózkodott. Sétákat tettek a város között, s rendszeresen kijártak a Csicserre, a Budvára, a Rez-tetőre, ezek a kis túrák egy-két órás kikapcsolódást és eszmecserét jelentettek. Mivel Haáz Rezsőnek fotós kellett a néprajzi kutatóutakhoz, ki mást hívott volna, ha nem a közeli barátját? Nyírő inkább a Hargita bérceit kedvelte. Esetenként talán éppen az ő ötlete nyomán szerveztek meg hármasban egy-egy kiruccanást. Ha a hegyi túráknak nem is maradt közös fényképes emléke, például egy-két lövétei kutatómunkának annál több. A Kováts-archívumban egyébként még bizonnyal fel lehet kutatni olyan képeket, amelyek Nyírőt ábrázolják. Például: dalárda tag volt, annak idején csoportképek készültek, akár egy-egy ilyen felvételen is felbukkanhat a későbbiekben az író.

A Nyírő-újratemetés alkalmával aktuálissá vált egy tematikus kiállítás létrehozása, s ezt már másfél hónappal ezelőtt be is jelentették, amikor a Kováts-fotó 100 éve című anyagot mutatták be a G. Caféban. (Egyébként az még e cikk írása idején is megtekinthető.) Tizennyolc jó minőségű fotót találtak a saját gyűjteményükben, amelyek Nyírőhöz kapcsolódnak. Az írót egymagában, barátokkal, családi körben, a saját udvarán ábrázolják. Úgy tervezik, hogy ez az anyag határozatlan ideig fennmarad az egykor irodaként is szolgáló kisebb terem falain, ahonnan a tulajdonképpeni műterembe lehet belépni. Immár idestova százhat esztendeje szolgálja ez a hely a környékbelieket – korábban más helyen és vándorfényképészekként működtek –, kultúr- és technikatörténeti érdekesség, Erdélyben a legrégebbi hagyományos és folyamatosan működő fotóműterem.

Relikviák és Nyírő-fotók

Az idő nem szaladt el nyomtalanul a Kováts-fotó felett sem, különböző eljárások és anyagok honosodtak meg, megvannak ugyan a százéves gépezetek, immár náluk is a digitális fotografálás járja, de azért mindent tudnak, ami egy hagyományos műtermi fotósnak a sajátja.

„Valamikor ünnepet jelentett fényképészhez menni. Főleg a vidékiek számára volt jelentős, hiszen kiöltöztek a családtagok, szekérre ültek és elhajtottak az udvarhelyi Kossuth Lajos utcába. Az a nap emlékezetes pillanatokat tartalmazott, amelyek átörökítődtek az utókornak – meséli id. Kovács Árpád –, hiszen a családalapításra, a bevonulásra vagy az érettségire emlékeztettek.” Mintegy 80-100 ezerre becsülik a raktárukban megőrzött üveglapokat és negatívokat, nem lehet pontosan tudni, hogy hány filmkocka használható, s hány maradt meg feldolgozható állapotban. Folyamatosan digitalizálnak, de azt önerőből képtelenek megfelelő standardokon és rögzített időhatárokon belül elvégezni. Szerencse, hogy a hírük immár messzire eljutott – pár éve emlékezetes kiállításuk volt Budapesten a Magyar Néprajzi Múzeumban –, május 28-án éppen az Országos Széchenyi Könyvtárral kötöttek megállapodást, amelyben az intézmény képviseletében Dr. Szemerei Péter aligazgató vállalta, hogy az elkövetkezőkben pályázatokat fog készíteni a Kováts-fotóval közösen, illetve mindent megmozgat, hogy ez a feldolgozási folyamat minél hamarabb megvalósulhasson.

A műterembe ma is be lehet térni. Kováts Árpádék éppen mostanában fejeztek be egy kisebb felújítást, újrafűzették a villanyvezetékeket, javították a napfény-tetőt. Kérni lehet, hogy régiesített felvétel készüljön, amelyet a megrendelő illő keretben vihet haza. Olyan a miliő, amilyen illik egy száz s egynéhány éves műhelyhez: a k. und k. hangulatát, a régvolt világ emlékét sugározza. A kedves kuncsaft – még akkor is, ha a Magyar Országgyűlés elnöke – úgy áll, úgy ül, ahogyan a mester mondja.

A kuncsaft betartja a mester utasításait...

Be kell tartani az instrukciókat, mert Kováts Árpád és fia tudják a dolgukat, emberek százai, ezrei álltak e helyen az objektív előtt, olyan pillanatokban, amikor a matúra után a nagybetűs életbe készültek, vagy éppen sor alá a nyolcvankettesekhez vagy másfelé, neki az ismeretlennek, esetleg Amerikába vagy szolgálatra indultak „bé a regátba”.

... még akkor is, ha fontos közméltóság

A Nyírő-fotók gyűjtése még nem zajlott le. A fotográfusok bíznak abban, hogy kerülnek elő még képek “kintről” is a Nyírő családról. Ők elsősorban azokat a felvételeket keresik, amelyek bizonyítottan tőlük származnak. Nyilvánvaló, hogy majd a Nyírő József Társaságnak, az író nevét viselő alapítványnak lesz a feladata, hogy a részletes monográfiához és a Nyírő József múzeumhoz minden fellelhető dokumentumot összegyűjtsön. Az már egy következő történet. Előbb belátható időn belül örök nyugalomra kell helyezni a hamvakat és rendezni a Nyírő ház körüli jogi részleteket, hogy az ingatlan alkalmassá váljék arra, aminek épült: hajlékul szolgáljon, de immár nem az élő embernek, hanem minden emléknek, ami az íróhoz kapcsolódóan látszik és a közeljövőben előkerülhet.

A kiállítás megnyitója (Fotó: Ifj. Kováts Árpád)

 

Simó Márton