Költőből prózaíró?

Borsodi L. László

Egyáltalán nem biztos, hogy négy verskötet után prózaíróvá válik Borsodi L. László. A csíkszeredai illetőségű (szül. 1976) íróember, aki főállásban magyar szakos tanár, mintegy másfél évtizede publikál. A feljegyzések a földről című kötete, amely tavaly jelent meg, s mintegy három év során keletkezett, arról győzi meg az olvasót, hogy prózaversben is jelentőset képes alkotni a „korábbi” költő. Manapság nem igazán divatos a prózavers, a magyar irodalomban kevesen művelik, de ez nem jelenti azt, hogy nem voltak korábban komoly, világhírű alkotók, akik szerették. Az egészen távoli példaképektől a legközelebbiekig, Baudelaire-től Tolnai Ottóig terjed a „spektrum”, amelyet Borsodi emleget.

Itt nem arról van szó, hogy olyan „szöveget” ír, amely a lap egyik szélétől a másikig terjed, hanem arról, hogy képes-e megtölteni annak tartalmát olyan „tékozló gazdagsággal”, amely a költői beszédre jellemző? Úgy látszik, hogy a mitikus hetes számot kedvelő szerző – hétszer hét darabból álló „ciklusokba” rendezi a „szövegeket”, amelyeket egy ötvenedikkel tetéz – az alkotói pálya egy olyan pászmájára jutott, amelyen egy ideig haladni és működni lesz képes, és emlékezetes műveket tesz le elénk.

Zsidó Ferenccel, az est szervezőjével

A székelyudvarhelyi Városi Könyvtár látvány- és hangzóanyag termében tartott találkozón – Zsidó Ferenc moderátor kérdéseire adott válaszaival – meggyőzte hallgatóságát, hogy a gyanú helytálló, nem „hályogkovácsként” működik, hanem tudatosan gyűri maga alá a formát, és a témát szuverén módon kezeli. Új írásokat is hozott magával, amelyekkel demonstrálta, hogy a prózavers útján halad továbbra is. Egy történetet képes prózában „megverselni” ilyen, meg olyan megvilágításban, ha kell.

Eredeti, szellemes és nyelvi leleménnyel átitatott újabb alkotások mutatkoznak Borsodi L. Lászlónál, költői szárnyalású versprózák. Vagy prózaversek. Ahogy vesszük. Mintha egy kölcsönvett házban élne a szerző, ahol egyre jobban érzi magát, s ezt el is mondja az őt körülvevő hallgatóságnak.

Simó Márton

Készült az Udvarhelyi Híradó Kft. és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány együttműködési megállapodása keretében, a Bethlen Gábor Alap támogatásával.