Gábor Áron 200. – irodalmi pályázat

Gábor Áron őrnagy (1814-1849)

Gábor Áron születésének kétszázadik évfordulója alkalmából irodalmi pályázatot hirdet a Balassi Intézet – Magyarország sepsiszentgyörgy Kulturális Központja, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ. A pályázatot a Balassi Intézet – Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja bonyolítja.Bizonyára mindannyiunkkal „lassított már a vonat a kökösi hídon”, de ha nem, akkor is ismerjük Kányádi Sándor nagyszerű költeményét, amely a székely nemzet hősének, az 1848-49-es szabadságharc legendás ágyúöntőjének, Gábor Áronnak az alakját idézi fel. Mivel e költemény megírása óta is eltelt azonban egy év híján hat évtized,  a kiírók úgy gondolták, hogy 2014-ben is – mely esztendőben Gábor Áron születésének 200. évfordulóját ünnepeljük – érdemes felhívni kortárs szerzőinket arra, hogy a hősi halált halt berecki tüzér őrnagy alakját, élettörténetét, és Háromszék 1849. évi nagyszerű önvédelmi harcát válasszák ihletforrásul, újabb, XXI. századi „hangszerelésben” létrehozandó alkotásaik megírásához, amelyeket – reményeink szerint – a jövő század ugyanúgy klasszikus művekként fog ünnepelni, mint mi Kányádi Sándor költeményét.

A pályaműveket az alábbi két kategóriában (1.) lírai műfajokban (vers, elbeszélő költemény, eposz, stb.); 2. prózai műfajokban (novella, elbeszélés, kisregény, stb.) várják. A kiírás nyilvános, jeligés irodalmi pályázat.

Székely ágyú

Díjazás

A Balassi Intézet-Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ – a Bíráló Bizottság döntése alapján – mindkét kategóriában nettó 400-400 EUR összegű első díjjal, illetve nettó 250 EUR összegű második díjjal jutalmazza a nyertes műveket. A Bíráló Bizottság által kiválasztott művekből – kellő mennyiségű színvonalas alkotás beérkezése esetén – a későbbiekben antológia készül az olvasóközönség számára.

Részvételi feltételek

A pályázónak legalább egy, önálló, publikált kötettel kell rendelkeznie abban a műfajban, amelyre pályázatát benyújtja. Pályázni csak saját, újonnan elkészített, és a Bíráló Bizottság döntéséig semmilyen formában nem publikált irodalmi alkotással lehet.  Minden pályázó egyetlen pályaművet nyújthat be.  A pályázók kizárólag saját alkotásukkal pályázhatnak. A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, és a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik. A pályázó vállalja, hogy amennyiben pályaműve a Bíráló Bizottság által az antológiában való publikálásra kiválasztásra kerül, azt díjmentesen bocsátja a Kiírók rendelkezésére – az antológiában való közlésre. A határidő után érkezett pályaműveket nem áll módunkban befogadni. A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy a Bíráló Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályadíjakat indokolt esetben ne ítélje oda. A pályázók a pályázat benyújtásával engedélyezik, hogy alkotásuk a Kiírók által szervezett rendezvényeken, illetve a pályázattal kapcsolatos média-megjelenésekben részben vagy egészben szerepeljen. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és a Bíráló Bizottság döntését a pályamunkák kiválasztásáról és rangsoráról. A Bíráló Bizottság döntésével kapcsolatban fellebbezésnek nincs helye.

Gábor Áron halála

A pályázat menete

A pályaműveket digitális formában kérjük megküldeni a lakatos@mkk.ro, valamint a varyopeter@yahoo.com ímélcímekre, párhuzamosan. A beküldő ímélcíme semmilyen formában nem tartalmazhatja vagy tükrözheti sem a kézirat szerzőjének nevét, sem más nevet. Ezen előírás megszegése a beküldőnek a pályázók sorából való kizárását vonja maga után, a pályamű nem kerül elbírálásra!

A Bíráló Bizottság döntése alapján érintett szerzőktől – a döntést követően – a pályamű beküldésekor használt ímélcímen kérjük a jelige feloldását, illetve a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását.

Határidők

2014. március 15. – a pályázat kihirdetése

2014. szeptember 30. 16.00 óra – a pályaművek beérkezésének határideje

2014. október 15. – a Bíráló Bizottsági döntés határideje

2014.  november 27.– díjkiosztó ünnepség, díjak átadása, egy Bereczkben szervezett gálaműsoron.

A Bíráló Bizottság és döntéshozatal

A pályaműveket egy öt fős Bíráló Bizottság bírálja el, amelynek tagjai írók, költők, illetve a pályázatot kiíró intézmények két képviselője. A Bíráló Bizottság többségi szavazással hozza döntését, munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság döntése végleges. A Bíráló Bizottság az értékelés során a művészi értéket és a relevanciát veszi figyelembe.

Kapcsolat

E-mail: lakatos@mkk.ro

Az Oklándon fennmaradt 1848-as nemzetőr-zászló

Lakatos Mihály