G. Feszt – másodszor (4. nap)

Pontosan száz éve, 1913. április 24-én született Jékely Zoltán

A Látó szerkesztőségének jól összeszokott “brigádja” örvendeztette meg kedden a kora esti órákban a G. Caféban tartózkodó irodalomkedvelő közönséget. Szabó Róbert Csaba főszerkesztő-helyettest, Kovács András Ferenc főszerkesztőt és Vida Gábort, a prózarovat gazdáját nem kell különösebben bemutatni Székelyudvarhelyen, hiszen majdhogynem rendszeresen idejárnak, otthonosan mozognak a Nagy-Küküllő melletti városban, a G.-ben is, s mindhárman közismert szerzők. Szabó Róbert Csaba (szül. 1981) a társaság legfiatalabb tagja, alig négy prózakötet után, s viszonylagos ismertség birtokában a Libri Könyvkiadónál tavaly megjelent Fekete Dacia című kötetéből olvasott fel egy novellát, amely hangulatában, sajátos borzadályával a nyolcvanas éves társadalmi helyzetét és emberi viszonyait idézte, akárcsak a kötetben található “erdélyi rémtörténetek” többi darabja is.

Szabó Róbert Csaba, KAF és Vida Gábor a G. Feszt keretében tartott Látó-esten

Kovács András Ferenc (KAF, szül. 1959) először is a Látó szerkesztőségét mutatta be röviden, ahol szerkesztőként Demény Péter az esszé, Láng Zsolt az irodalomkritikai rovatot vezető (ők egyéb elfoglaltságaik nem tudtak most Udvarhelyre jönni), majd beszélt a lap szerkezetéről, a különböző rovatokról, az ott publikáló szerzőkről.

Az áprilisi lapszámban megemlékeztek Jékely Zoltán költőről – Áprily Lajos fiáról -, aki éppen száz esztendővel ezelőtt született 1913. április 24.-én, Nagyenyeden. Jékely sorsa szorosan kapcsolódik Erdélyhez, szülővárosához ezernyi szállal kötődik, mondhatni egész életművével, de ugyanakkor a Sóvidékhez is, hiszen első Magyarországra való költözésük (1928) után, a második Bécsi Döntés ismét a Székelyföldre költöztek, ahol életre szóló, meghatározó élmények érték. Jékely Zoltán a Baumgarten-, József Attila- és Kossuth-díjjal kitüntetett alkotó, mintegy harminc vers- és prózakötet szerzője, akinek műfordítói tevékenysége is jelentős, hiszen J. W. Goethe, Dante Alighieri, Shakespeare, Mark Twain, Thomas Mann munkáit fordította magyarra; Jékely a román nyelvet is kiválóan ismerte, szívesen fordított Eminescu, Petre Ispirescu és Lucian Blaga műveit. Jékely Zoltán 1982. március 20-án hunyt el Budapesten.

KAF Jékelyt idéző saját verset olvasott fel, illetve korábbi alkotásai közül a Litera.hu-nak írt művéből adott elő részletet, aztán egy Gáspárik Attilának dedikáltat, illetve egy olyan verses munkát, amelyben pazar rímekkel és lüktető ritmussal a prózaírás nagyszerűségéről és gyönyöréről értekezik, de a versben ott villog a “meztelen fény, a lélek”, tegyük hozzá: verssé égőn maga a költő lényege.

KAF

Vida Gábor (szül. 1968) tudományos fantasztikus novellát olvasott fel, amelyből kiderült, hogy “a televízió egy olyan ablak, mely zárt világra nyílik”. A humort sem nélkülöző írásban, amely tulajdonképpen egy űrben szálló hatalmas bázison zajlik, ahol a mai vélt és gyakran megélt valósággal rokonítható “rendszerben” élnek az emberek. Különböző nehezen átjárható szinten és kasztok vannak, amelyek köré az emberi butaság és kisszerűség szab határokat. Az írás végén kiderül, hogy a hatalmas monitorokon túl, nem a technika által generált, félelmetesen hatalmas Tejút lebeg – a minden és a semmi egyvelege -, hanem a letagadott és elhallgatott igazi való, az élet: zöld fű, kék ég, tiszta levegő és csobogó patakok. A képernyőket pótolják. Még szerencse, hogy az ifjú pár, aki átlépte a határt, odakint maradhat a földi világban.

Vida Gábor

Az est második részében, pontosabban annak folytatásaként, levezetéseként a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem (MME) koreográfia szakos hallgatói mutatták be egyik “tantermi előadásukat”, a Midnight Tangót, amely az argentin tangó elemeire épít ugyan, de tulajdonképpen az előadók személyes elképzelései mentén haladva rejtett szenvedélyek dekadens megnyilvánulásainak foglalata. Szűk térben működő, olcsó címkékkel jelzett élet- és munkanapló.

Közönség

Szerdán este 7 órától A. P. Csehov: Három nővér című színműve alapján készült táncszínházi előadás tekinthető meg a Tomcsa Sándor Színház nagytermében – ugyancsak az MME hallgatóinak előadásában, majd 9 órától Kuttya koncert a G. Café termeiben.

Csütörtökön a Mi volt című előadás – az MME koreográfia szakos hallgatói jóvoltából – délután 5-től, este 8 órától a székelyudvarhelyi társulat játssza a V-Day című darabot – mindkét produkció a színház nagytermében, stúdiótérben tekinthető meg. Este 9 órától a Creative Art Trio – Vukán György koncertje lesz a G.-ben.

Midnight tango

Simó Márton