Follinus Anna – halk, hiteles és sokatmondó


Follinus Anna a G.-ben

Hogyha van üdvöskéje a magyar irodalomnak, akkor Follinus Anna minden bizonnyal az. Egyik üdvöske. Viszonylag fiatalon sok mindent megvalósított, s ha nem is olyan rengeteg még az a két kötet, amely tőle megjelent, hogy bele lehessen halni, ígéretnek mindenképp jó. A költőnő a minap tanárával és mentorával volt a székelyudvarhelyi G. Café vendége.A költőnő korai közléseivel már tizenhét-tizennyolc évesen felhívta magára a figyelmet, s a Nélkülem élek című kötetben (Stádium Kiadó, Budapest, 2003) pedig már érett volt a hangja. Egyértelműnek látszott már akkor a klasszikus formákhoz és -témákhoz való vonzódása.

A 2003-as első kötet...

Mindemellett azonban fontos volt számára a kamaszkor felső határán is, hogy meglássa, megláttassa a különböző művészeti ágak és műfajok, a hordozók közt “működő” kapcsolatokat. Egyszerre volt nála a költői élmény vizuális és zenei, de ugyanakkor annyira (és majdnem) „megfogható”, mint egy-egy szobor, festmény vagy fotográfia. Tagja a holdudvarnak, amely a Stádium Kiadó és annak vezéregyénisége, Kárpáti Kamil költő, irodalomszervező körül lélegzik. Kárpáti Kamilnak erős személyes varázsa és kiváló érzéke van, hogy felfedezze az ígéretes fiatalokat, s így egyáltalán nem csoda, ha abból a pesterzsébeti, kis- és középpolgári, keresztény miliőből – némi személyes érdekérvényesítési képesség segítségével –, ki tudja emelni a tehetségeket és rácsatolja egyiket-másikat a magyar irodalom főáramára. És a tehetségek egy idő után immár maguktól működnek a pályán, sőt képesek újabb és újabb belterjes – és egymással nem mindig koncentrikus körökbe fejlődni – holdudvarokat építenek maguknak meg az utánuk következőknek. A Gérecz Attila-díj immár több Stádiumnál “kinevelt” pályakezdőnek jelentett biztos ajánlólevelet, többek között még Szentmártoni Jánosnak is, aki újabban éppenséggel – nem túl idős és tapasztalt szerzőként és kulturális menedzserként – a Magyar Írók Szövetségének az elnöki funkcióját tölti be. Tehát helyes az irány, s a mai kánon alapján – úgy látszik – többeknek be is jön. Talán ez segít abban, hogy a versfogyasztásnak ismét feljöjjön a napja. A halk, de igen biztos-szavú költőnő nagyot segíthet nekünk a líra-rang-visszaállítás (restitúció) folyamatában. F. A. második kötete a Vers a futásod (Stádium Kiadó, Budapest, 2011) továbbviszi azokat a stílusjegyeket, amelyeket nyolc évvel korábban fedeztünk fel nála, illetve viszontláttunk a mostanában is ritka folyóirat-közlésekben (Magyar Napló, Várad, Élet és Irodalom, Bárka, Holmi, Kortárs).

... és nyolc év múltán a második

Bár ezek a gyér megszólalások is mintha egyre halkabbak lennének – nem szószátyár, és túlzottnak kitárulkozónak sem mondható Follinus Anna –, de az egyéni hang jelentéstartalma és egyedisége mit sem veszít egykori fényéből. Okosabb, érettebb és mértéktartóbb, ha ezt így itt ki lehet mondani. Nem véletlenül idézi fel emlékezetünkben Ezra Pound gyönyörű és a magányosságban is pazar világát. Például. És egyre jobban bánik a formával. A látszólag egyszerű beszédben rejlő erő átüt mindenen. A halk beszéd igen markánsan hatol át az itatóspapíron és úgy vöröslik, minként a vér szokott a sebre kötözött gézpólyán.

Tarján Tamással

Pár régebbi és új verset olvasott fel a költőnő G. Café közönségének, bizonyságául annak, hogy az irány és a sajátos versbeszéd a továbbiakban is folytatódik. Valóban folytatódik.

Simó Márton

* * *

Árnyékok Utisz fölött


Orosz Istvánnak

A múlt fonákja jobbra dől,

háttal ha állsz önmagadnak.

Közelítesz a fény felől,

pupillányi alkonyat vagy.

 

Agrigento szomjúsága

cserepesedik a szádon.

Úgy siklasz oszlopsorába,

mintha magad volnál Kháron.

 

A nemlét antik temploma

csarnokával föléd borul.

Hiába Dürer, Sodoma –

 

időnk nyakán hurok szorul.

Árnyék nélküli képzelet

vitorláidba hajt szelet.

 

(Megjelent a Bárka 2011/2-es számában)

* * *

Murányi Sándor Olivér író közlése alapján a G. Café következő irodalmi estjének vendége Márton László író lesz 2012. október 26-án, péntek este 8 órától. Közreműködik a Monyo Projekt zenekar. Ez az est is a Szépírók Társasága támogatásával fentartott, A Könyv Utóélete című program keretében valósul meg.

Székelyudvarhely, Szentimre u. 4.

G pont

www.gpont.ro