Főhajtás Pálfi Géza előtt

Pálfi Géza

A Jakab Antal Keresztény Kör által szervezett Pálfi Géza-emlékévhez kapcsolódóan 2011. november 17-én jelent meg a Főhajtás Pálfi Géza előtt című, összesen 1400 oldalas könyvtrilógia.

A trilógia első darabja az Emlékképek, gondolatok címet viseli, 328 oldal és valójában egy gyűjtemény. Tartalmazza Pálfi Géza lelki naplóját és kevés publikációját (Életrajz helyett), a halálával kapcsolatosan a nyilvánosságban világszerte napvilágot látott vélekedéseket (Tények és gondolatok), tanítványai, paptársai, tisztelői visszaemlékezéseit (Emlékképek), bemutatja a személye iránti nagyrabecsülés kifejezésének egyházmegye szerte megjelenő formáit (Kőbe vésve), áttekintést ad az emlékév eseményeiről, az egyes programokon elhangzott beszédeket is közölve (Pálfi Géza-emlékév 2011), a Függelékben közread számos fontos dokumentumot, s végül egy színes képmelléklettel zárul.

A trilógia második kötetének címe: Exhortációk diákoknak. A 656 oldalas könyv Pálfi Géza kántoriskolai tanári éveibe, egészen pontosan az 1972 ősze és az 1979 nyara közötti tanévekbe vezet vissza bennünket és időrendi sorrendben haladva megismerteti az olvasókkal a diákoknak elmondott buzdító beszédeket.
A trilógia harmadik, 416 oldalas kötete az Alkalmi szentbeszédek címet kapta, mert Pálfi Gézának az Úr és a szentek ünnepeihez kapcsolódóan, s azon kívül lelkinapok, triduumok és más különleges események alkalmával elmondott prédikációiból, továbbá sorozatbeszédeiből tesz közkinccsé 140 darabot.

A trilógia megjelenését követően a Pálfi Géza-emlékév – az eredeti terveknek megfelelően – mindenszentek és halottak napja havában hat Pálfi Géza-emléknap megrendezésével folytatódik. A szülőfalujában – Máréfalván – és egykori szolgálati helyein – Csíkszentdomokoson, Marosvásárhelyen, Gyulafehérváron, Gyergyóalfaluban és Székelyudvarhelyen – 2011. november második felében esedékes emléknapoknak része egy-egy Pálfi Géza-emlékműsor a trilógia ünnepélyes bemutatásával, valamint egy a Pálfi Géza lelki üdvéért bemutatandó szentmise. Alfaluban a helyi önkormányzat és az egyházközség jóvoltából megvalósuló emléktábla-állításra sor fog kerülni.

Szeretettel várjuk Pálfi Géza rokonait, volt tanítványait, paptársait, tisztelőit, adatközlőinket, segítőinket, a sajtó képviselőit és minden kedves érdeklődőt a papság és a hívek köréből az alábbiakban részletezett programok valamelyikére:

Pálfi Géza-emléknapok 2011. november 19–26.

November 19. szombat, Csíkszentdomokos
– könyvbemutató a templomban
– szentmise
A rendezvény házigazdája: Csiby László plébános

November 20. vasárnap, Gyergyóalfalu
– emléktábla-avatás a régi plébániaépületnél
– könyvbemutató a templomban
– szentmise
A rendezvény házigazdája: Adorján Imre plébános

November 22. kedd, Székelyudvarhely
– könyvbemutató a Márton Áron Ifjúsági Házban
– szentmise a Szent Miklós-templomban
A rendezvény házigazdája: Mátyás Károly főesperes-plébános

November 23. szerda, Máréfalva
– könyvbemutató a templomban
– szentmise
A rendezvény házigazdája: Egyed Gábor plébános

November 24. csütörtök, Marosvásárhely
– könyvbemutató a Deus Providebit Házban
– szentmise a Keresztelő Szent János-templomban
A rendezvény házigazdája: Oláh Dénes főesperes-plébános

November 26. szombat, Gyulafehérvár
– könyvbemutató a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájában
– szentmise ugyanott
A rendezvény házigazdái: dr. Gál László, a líceum igazgatója és ft. dr. Oláh Zoltán, a teológia rektora. A gyulafehérvári rendezvény egyúttal a Pálfi Géza-emlékév záróeseménye is lesz.

“Főhajtás Pálfi Géza előtt” bejegyzéshez 1 hozzászólás

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.