A helyi univerzum megközelítése

A belvárosi református templom Székelyudvarhelyen, ahogy Kelemen Albert látja

Ha értelmezni próbáljuk azt a kifejezést, hogy ’totál lokál’ – amelyet címként visel Kelemen Albert kiállítása –, akkor azonnal arra gondolhatunk, hogy az alkotó teljesen elmerül a kisvilágban, ahol él, azonosul a provinciával, és onnan szemlélve a kintit, legszűkebb élőhelyét origóként értelmezi. És ez felülír mindent. A tárlatmegnyitó előtt, amikor a kiállítás képeit nézegettem, néhai Szabó Gyula jutott eszembe, az író, aki valamikor a múlt század hetvenes éveiben egy írószövetségi küldöttséggel jutott el Kubába. Útinaplójában megemlékezik egy furcsa hangulatú estéről, amikor valamely magaslatról alánéz Havanna fényeire, s bizony, számára azonnal szülőfaluja idéződik fel az emlékezetében, mintha azok a lámpák „Almás gödriben” világítanának. Több ezer kilométerre volt ekkor a szülőfalutól! Az ember úgy jár-kel a világban, hogy az odakint látott vizuális élményeket az eredendő dolgokhoz viszonyítja, amelyek első eszmélésétől fogva megszabták léte kereteit.

Kelemen Albert Veres Péter művészettörténésszel a tárlat megnyitóján

Veres Péter művészettörténésznek sikerült megszólaltatnia Kelemen Albertet. A művész beszélt. A megnyitó végén, többek előtt, töredelmesen bevallotta, hogy annak idején igencsak elvágyódott Székelyudvarhelyről, a messzeségekig, távoli nagyvárosokig szeretett volna eljutni. Úgy vélte a múlt század nyolcvanas éveiben túl szűk, túl kevés számára ez a hely. Joggal gondolkodott így, hiszen sokakban munkált ez az elvágyódás. És a kilépésre valóban szükségük van az ifjaknak, amikor ideje van annak. Volt is ebben némi igazság akkortájt, s egyébként természetes is, hiszen másképp nem lehet hazahozni azokat a tapasztalatokat, azt az optikát, azt műveltséget és képességet, amellyel önmagunkkal is józanul, építő és szeretetteljes kritikával figyeljük. Kelemen ma már nem vágyik sehová, esetleg csak ideiglenesen óhajt innen kilépni, s azt próbálja felbecsülni és ábrázolni, ami értékünk van a legszűkebb pátria határain belül. Néha pedig még azt is, ami akár kincs is lehetne, ha értőn és szeretettel nézzük.

Egy olyan pillanat, amikor a vasút a vizuális "emlékezet" középpontjában helyezkedik el

Ami azonnal szembeötlő Kelemen Albert alkotásait látva, hogy elsősorban az épített örökség képezi a munkák szövetét. Azok az épületek élnek a képein, amelyekben gyakran megfordult eddigi élete során: a Vár, a Gimnázium, a belvárosi református templom, a Jézus-kápolna, a Városháza. Képeit az igényesség, a technikai tudás jellemzi. Érzékenyen, értő módon használja a technikát – többnyire tusrajzok, amelyeket itt-ott színes tinták foltjai gazdagítanak –, úgyhogy adott esetben akár idealizálttá is válhat víziójában egy-egy épület. Ilyen szempontból a Székely Támadt vár lehet az egyik kedvenc, hiszen rekonstruált állapotában, virtuálisan és szépen kialakított, egy megálmodott környezetben ábrázolja, amint megszabadulva a parazita-épületektől és a fullasztó szűkkeblűségtől, szabadon lélegzik a város közepén. Ugyancsak fontos, hogy azokat a motívumokat is kiragadja, leemeli a helyükről, amelyek jóval a szemmagasság fölött vannak. Járunk-kelünk az utcákon, de csak ritkán vesszük a fáradságot, hogy felnézzünk a házak stukkódíszeire, a domborművekre, a timpanonokra, az épületszobrokra, baglyokra, kígyókra, oroszlánokra és egyéb házi „bálványokra”.

A kiállítás plakátja

Valakik odahelyezték ezt az ornamentikát, az előttünk járók, és szép-teremtő szándékkal dolgoztak, hogy mi ezt láthassuk. Emeletekről, oromzatokról emeli le és hozza elénk Kelemen a magaslati szépséget, hogy tudatosuljon bennünk ez is, amikor földön járva bosszankodunk alant és szívjuk a benzingőzt. Erős kézműves jelleget mutat fel a különböző vasrácsok, kovácsoltvas-kerítések ábrázolása által is. Szintén olyan szegmens, amely látens és alig-alig kap némi figyelmet. Holott valóban van még egy-két olyan lámpavas a városban, amely egy jóval korábbi állapotra emlékeztet. Ha felemeljük tekintetünket, akkor látjuk. A művész azonban a vasakat is átemeli a papírlapra.

Olyan alkotásokat láthatunk itt, amelyek akár arra is jók, hogy helyi értékbecslést végezzünk, értéket őrizzünk és teremtsünk általuk, hogy valóban hasonlítson a hely a megálmodott állapothoz. De ezek a képek azért a humortól és a groteszktől sem mentek. „Mintha a műszaki rajz és a képregény laza összefonódásának eredményei lennének – írja Veres Péter művészettörténész a kiállítóról –, csak ritkán árnyékol, satíroz, amelynek következtében, amelynek következtében szinte egyáltalán nincs, vagy csak nyomokban lelhető fel térhatás a munkákon.” Kelemen stílusának alapjait – saját bevallása szerint – Henri Toulouse-Lautrec és Henrich Zille munkásságában lelhetjü, s ezen a világon aztán „olykor-olykor az Otto Dix művészetéből ismert fanyar hangulat is átsuhan.”

Az idealizált Székely Támadt vár

Kelemen Albert Totál lokál című grafikai kiállítása február végéig látogatható a székelyudvarhelyi Haáz Rezső múzeum képtárában (Kossuth Lajos utca 42 szám). A hátralevő mintegy másfél hónap alatt bőven teremthetünk alkalmat arra, hogy „a közösség egészséges lokálpatriotizmusát”, „a globalizáció-ellenes manifesztumot megfogalmazó” képzőművész alkotásaival megismerkedhessünk.

Simó Márton

Készült az Udvarhelyi Híradó Kft. és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány együttműködési megállapodása keretében, a Bethlen Gábor Alap támogatásával